The Commentary on the Ruling of the Katowice Court of Appeal of 11 May 2016 (II AKz 219/16)

Jakub Kosowski

Abstract


The article concerns the issue of service and substitute service. The author analyzes the changes introduced in 2015 from the perspective of the Katowice Court of Appeal’s ruling in 2016, which refers to substitute service by the advice note. Possible consequences of this kind of service are indicated and reference is made to the possible directions of development of service in the criminal process-electronic service.


Keywords


service; accused; presumption of service; substitute service

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kosowski J., Formalizm procesowy w świetle zmian Kodeksu postępowania karnego, [w:] Reformy procesu karnego w świetle jego zasad, red. D. Gil, E. Kruk, Lublin 2016.

Kosowski J., Odformalizowanie i elektronizacja jako kierunek rozwoju postępowania karnego, [w:] e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, red. B. Śliwczyński, L. Łuczak-Noworolnik, Poznań 2016.

Kurowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa 2015.

Kurowski M., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian 2016, red. D. Świecki, Warszawa 2016.

Pachowicz Z., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2015.

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 11 maja 2016 r., II AKz 219/16, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 2, poz. 38; KZS 2016, nr 9, poz. 70; Legalis nr 1482039.

Sakowicz A., [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015.

Steinborn S., [w:] S. Steinborn (red.), J. Grajewski, P. Rogoziński, Komentarz do art. 132 kodeksu postępowania karnego, Warszawa 2016.

Uzasadnienie do rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 207.

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 870.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.151
Data publikacji: 2017-12-08 21:13:39
Data złożenia artykułu: 2017-09-18 20:23:36


Statistics


Total abstract view - 421
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jakub Kosowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.