Jacek Wiewiorowski, Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji – Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 381

Sebastian Stankiewicz

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.1.141
Data publikacji: 2015-05-27 12:22:27
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 00:44:42


Statistics

Total abstract view - 139
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Sebastian Stankiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.