Types of Application of Law and the Decision Making Model

Leszek Leszczyński

Abstract


This article is aimed at associating particular types of application of law, as defined by legal theory, with the decision making model of the process of application of law. Although the model is built on the characteristics of the judicial type of decision making, it also includes important features of other types of decision making processes. The features pertain to, in particular, the subject and the mode of the process as well as decisions, types of control over decisions and decision making discretion. The decision making model is constructed in two versions: the basic version (that ends in making the decision on the consequences of the normative qualification of the facts) and the broad version (encompassing control and enforcement proceedings). Particular components of each version of the decision making model include both validation and reconstruction of the normative basis of the decision on the application of law. These components occur simultaneously and in sequence. Apart from these components, the versions also include establishing the facts, reasoning and the activities of operative interpretation. The versions are subsequently translated into argumentation expressed in the form of justification of the decision to apply law (also a component of the decision making model). Such argumentation is formulated in different styles and refers in different ways to the contents of the decision and to the rationalisation of the process.


Keywords


types of application of law, decision-making model, operative interpretation

Full Text:

PDF

References


Harczuk J., Uzgadnianie w stosowaniu krajowego prawa publicznego, Lublin 2009 (unpublished PhD dissertation).

Jaśkowska M., Uznanie administracyjne w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, No. 5−6.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warsaw 2009.

Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Cracow 2004.

Lande J., Studia z filozofii prawa, Warsaw 1959.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warsaw 1979.

Leszczyński L., Orzekanie przez sądy administracyjne a kontrola wykładni prawa, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, No. 5−6.

Leszczyński L., Wykładnia operatywna (podstawowe właściwości), „Państwo i Prawo” 2009, No. 6.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Cracow 2000.

Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, Warsaw 1968.

Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności, Warsaw 1959.

Podgórecki A., Założenia polityki prawa, Warsaw 1957.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warsaw 1988.

Zieliński M., Poznanie sądowe – poznanie naukowe, Poznań 1979.

Zieliński M., Wybrane zagadnienia wykładni prawa, „Państwo i Prawo” 2009, No. 6.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warsaw 1980.

Zimmermann J., Motywy decyzji administracyjnej i jej uzasadnienie, Warsaw 1981.

Zirk-Sadowski M., Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [in:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, ed. S. Wronkowska, Cracow 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.27
Data publikacji: 2015-05-24 03:12:06
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 02:30:19


Statistics


Total abstract view - 600
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 4

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.