Axiological Basis for the Application of Law – a Perspective of the Equitable Law

Wojciech Dziedziak

Abstract


The axiological notions and assumptions are the necessary part of the analysis the application of law. Author of this article states the most basic axiological question, that is: how should a judicial decision be made? How should a court issue decisions, on what values should it be based, what is and what should be the aim of a decision? The research proposal to these questions is: equity, the equity of the decisions, equity in concreto. Characterizing the axiological bases of the application of law, one need to find a way which would take us to the best resolution. The court and the judge solve, after all, a certain case that exists in reality, and do not present alternative possibilities of choice. The court, while making a decision, makes a choice which should be driven by equity. After all, can we find any other values that would light our way? The judge should strive to find an equitable resolution, they should search for it and not reject it a priori. Justice should be treated as the pillar of equity, but equity is richer and greater.


Keywords


value, justice, equity, judicial decision, judicial decision making process

Full Text:

PDF

References


Aristotle, Nicomachean ethics, trans. W.D. Ross, Book I, Kitchener 1999.

Aristotle, Politics, trans. B. Jowett, Kitchener 1999.

Aristotle, Rhetoric, trans. W.R. Roberts, Book I, Hazleton 2010.

Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warsaw 2012.

Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warsaw 2009.

Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warsaw 1962.

Dziedziak W., Słuszność w prawie i prawa człowieka, [in:] Praktyka ochrony prawa człowieka, ed. K. Machowicz, Vol. I, Lublin 2012.

Jońca M., Prawo rzymskie. Marginalia, Lublin 2012.

Kalisz A., Leszczyński L., Liżewski B., Wykładnia prawa. Model ogólny a perspektywa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa Unii Europejskiej, Lublin 2011.

Kant I., Grounding for the metaphysics of morals, trans. J.W. Ellington, Indianapolis [1785] (1993).

Karp J., Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Cracow 2004.

Kiereś H., Wartości teoria, [in:] Powszechna encyklopedia filozofii, Vol. IX, Lublin 2008.

Knoppek K., Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, „Palestra” 2005, No. 1−2.

Kojder A., Godność i siła prawa. Szkice socjologiczno-prawne, Warsaw 1995.

Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2010.

Kuryłowicz M., Etyka i prawo w sentencjach rzymskich jurystów, [in:] W kręgu problematyki władzy, państwa i prawa. Księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Profesora Henryka Groszyka, Lublin 1996.

Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warsaw 2008.

Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Cracow 2001.

Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Cracow 2001.

Łętowska E., Prawo do sądu – różnice perspektywy, [in:] Aurea praxis aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, eds. J. Gudowski, K. Weitz, Vol. II, Warsaw 2011.

Messner J., Was ist Menschenwürde?, „Internationale katholische Zeitschrift” 6 (1977), No. 3.

Motyka K., Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin 2001.

Oko D., Lotze Rudolf Hermann, [in:] Powszechna encyklopedia filozofii, Vol. VI, Lublin 2005.

Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Wrocław – Warsaw – Cracow 1994.

Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warsaw 2012.

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.

Ruyer R., Philosophie de la valeur, Paris 1952.

Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 2007.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Vol. III, Warsaw 1981.

Tatarkiewicz W., Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki, [in:] Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław – Warsaw – Cracow 1992.

Tkacz S., Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Katowice 2003.

Tokarczyk R.A., Sprawiedliwość jako naczelna wartość prawa, „Państwo i Prawo” 1997, item 6.

Ulpian, Digesta. 1, 1, 1. pr.

Zieliński M., Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979.

Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.

Ziembiński Z., Wstęp do aksjologii dla prawników, Warsaw 1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.49
Date of publication: 2015-05-24 03:12:07
Date of submission: 2015-05-24 02:36:43


Statistics


Total abstract view - 1162
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 3

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.