Application of Law as an Object of Study: Key Concepts, Issues and Research Approaches

Andrzej Korybski

Abstract


This article contains a comprehensive presentation of main research problems, approaches and proposals concerning the application of law in the contemporary Polish legal literature. One may assume that there are issues typical, at least in substantial sense, to the analysis of processes of application of law conducting from the perspective of statutory legal culture. The most promising research approach to the processes of application of law is the decision making approach.


Keywords


application of law, the statutory legal culture perspective, research approaches, decision making approach, application of law as the decision making process, decision of the application of law and its implementation

Full Text:

PDF

References


Bator A. (ed.), Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warsaw 2012.

Kotowski A., Modele dyskursów prawniczych, Toruń 2013.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2004.

Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów, Toruń 2002.

Opałek K., Wróblewski J., Prawo. Metodologia – filozofia – teoria prawa, Warsaw 1989.

Pietraś J., Decydowanie polityczne, Warsaw – Cracow 1998.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warsaw 1982.

Rivlin G., Understanding the Law, Oxford Univ. Press 2009.

Stychin C.F., Mulcahy L., Legal Method: Texts and Materials, London 2003.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1977.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warsaw 1988.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warsaw 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.13
Data publikacji: 2015-05-24 03:12:06
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 03:00:27


Statistics


Total abstract view - 709
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 3

IndicatorsRefbacksCopyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.