Commentary on the Decision of the Supreme Court of January 11, 2017 (III KK 196/16, OSNKW 2017, No. 5, Item 25)

Marcin Klonowski

Abstract


The paper contains a critical commentary on the Supreme Court’s decision of January 11, 2017 (III KK 196/16). The author states that the meaning of statutory feature “many people”, according to the Criminal Code, should be interpreted in the same way in common language. Furthermore, in common language there are no situations, where words like “many” and “few” should be treated as synonyms. In the paper, the author criticizes systemic and teleological interpretation included in the Supreme Court’s decision.


Keywords


interpretation of statutory features of crime; linguistic interpretation; many people

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bogdan G., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2008.

Broniarek W., Gdy ci słowa zabraknie. Słownik synonimów, Warszawa 2005.

Buchała K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 1999.

Gruszecka D., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Hałas R., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2010.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.

Oczkowski T., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.

Petasz P., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221, Warszawa 2017.

Piórkowska-Flieger J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.

Postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2017 r., III KK 196/16, OSNKW 2017, nr 5, poz. 25.

Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2005.

Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, Warszawa 1998.

Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Warszawa 1998.

Stefański R.A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016.

Stefański R.A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

Stefański R.A., [w:] System Prawa Karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.

Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, Warszawa 2005.

Wróblewski W., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972.

Wyrembak J., Zasadnicza wykładnia znamion przestępstw. Pozycja metody językowej oraz rezultatów jej użycia, Warszawa 2009.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 18 października 2001 r., II AKa 372/01, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 7–8 (wkł.), poz. 28.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 2 lutego 2004 r., II AKa 421/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11–12 (wkł.), poz. 24.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 16 marca 2004 r., II AKa 407/03, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11–12 (wkł.), poz. 23.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 marca 2007 r., II AKa 77/07, LEX nr 250071.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 2 września 2010 r., II AKa 202/10, LEX nr 686853.

Wyrok SN z dnia 27 września 1970 r., IV KR 32/70, OSNPG 1970, nr 9–10, poz. 125.

Zoll A., Wróbel W., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.153
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:42
Data złożenia artykułu: 2017-12-11 18:55:18


Statistics


Total abstract view - 701
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marcin Klonowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.