Finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego w Niemczech

Thorsten Ingo Schmidt

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono konstytucyjnoprawny i unijny kontekst finansowy funkcjonowania samorządu gminnego, a także problematykę dochodów gmin w zestawieniu z ich zadaniami. Wyjaśniono także specyfikę gospodarki finansowej powiatów oraz funkcjonujący w Niemczech gminny „mechanizm wyrównania finansowego“. Autor zwraca uwagę, że kameralistyczny sposób prowadzenia budżetu został zastąpiony zasadą tzw. podwójnego zapisu.


Słowa kluczowe


samorząd terytorialny, Republika Federalna Niemiec, finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Burgi M., Kommunalrecht, C.H. Beck, 4 Auflage München 2012.

Geis M.E., Kommunalrecht, C.H. Beck, 4 Auflage München 2014.

Schmidt T.I., Kommunalrecht, Mohr Siebeck, 2. Auflage Tübingen 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.1.27
Data publikacji: 2015-03-31 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-05-27 17:51:53

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Thorsten Ingo Schmidt

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.