How Polish Courts Use Previous Judicial Decisions?

Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert

Abstract


In this article, the authors analyse the manners of applying prior rulings in the process of law enforcement by the Polish courts. Three aspects of this issue are examined in sequence. Firstly, the manner of referring to rulings (e.g., quote, paraphrase, etc.). Secondly, situations, in which courts refer to other rulings (e.g., as a reference point, as an evidence of interpretative doubts, as a tool removing vagueness or ambiguity of a provision, as a methodological tip, as a legal basis of a ruling, etc.). Thirdly, the reasons for those acts of reference to appear. In conclusions, the authors juxtapose the analysis results with the practice of referring to judicial rulings, which is characteristic for countries applying the precedential law, and they also indicate basic differences between them.


Keywords


case law; argumentation; precedent

Full Text:

PDF

References


Bankowski Z., Neil MacCormick D., Summers R., Wróblewski J., On Method and Methodology, [in:] Interpreting Statutes. A Comparative Study, eds. D.N. MacCormick, R. Summers, Dartmouth 1991.

Bielska-Brodziak A., Interpretacja tekstu prawnego na przykładzie orzecznictwa podatkowego, Warszawa 2009.

Endicott T., Vagueness in law, Oxford 2001.

Fallon R.H., The Meaning of Legal “Meaning” and Its Implications for Theories of Legal Interpretation, “University of Chicago Law Review” 2015, Vol. 82(3).

Flemming-Kulesza T., Czy w Polsce możemy mówić o prawie precedensowym?, [in:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.

Grabowski A., Clara non sunt interpretanda vs. omnia sunt interpretanda. A never-ending controversy in Polish legal theory?, “Revus” 2015, Vol. 27.

Grotkowska K., Problematyka argumentu z linii orzeczniczej, [in:] Refleksyjność w prawie. Inspiracje, red. J. Karczewski, M. Żuralska, Warszawa 2015.

Interpreting Precedents. A Comparative Study, eds. D.N. MacCormick, R.S. Summers, Dartmouth 1997.

Interpreting Statutes. A Comparative Study, eds. D.N. MacCormick, R. Summers, Dartmouth 1991.

Koszowski M., Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa 2009.

La Torre M., Pattaro E., Taruffo M., Statutory Interpretation in Italy, [in:] Interpreting Statutes. A Comparative Study, eds. D. Neil MacCormick, R. Summers, Dartmouth 1991.

Leszczyński L., Precedens jako źródło rekonstrukcji normatywnej podstawy decyzji stosowania prawa, [in:] Prawo a wartości. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, Kraków 2003.

Łętowska E., Czy w Polsce możemy mówić o prawie precedensowym, [in:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.

Marmor A., Varieties of Vagueness in the Law, “University of Southern California” 2013 (Working Paper 89).

Matczak M., Teoria precedensu czy teoria cytowań? Uwagi o praktyce odwołań do wcześniejszych orzeczeń sądowych w świetle teorii wielokrotnych ugruntowań ferenda, [in:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.

Morawski L., Precedens a wykładnia, „Państwo i Prawo” 1996, z. 10.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.

Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.

Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.

Solan L.M., Precedent in statutory interpretation, “North Carolina Law Review” 2016, Vol. 94.

Solan L.M., The Language of Statutes. Laws and Their Interpretation, Chicago–London 2010.

Stawecki T., Precedens jako zadanie dla nauk prawnych, [in:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.

Stawecki T., Precedens w polskim porządku prawnym. Pojęcie i wnioski de lege ferenda, [in:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.

Summers R., Taruffo M., Interpretation and Comparative Analysis, [in:] Interpreting Statutes. A Comparative Study, eds. D. Neil MacCormick, R. Summers, Dartmouth 1991.

Tiersma P., The Textualisation of Precedent, “Notre Dame Law Review” 2006, Vol. 82.

Tobor Z., Spór o zdania odrębne, [in:] Wielowymiarowość prawa, Toruń 2014.

Tobor Z., W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Warszawa 2013.

Wróblewski J., Pragmatyczna jasność prawa, „Państwo i Prawo” 1988, z. 4.

Wróblewski J., Precedens i jednolitość sądowego stosowania prawa, „Państwo i Prawo” 1971, z. 10.

Wróblewski J., Statutory Interpretation in Poland, [in:] Interpreting Statutes. A Comparative Study, eds. D.N. MacCormick, R. Summers, Dartmouth 1991.

Zajadło J., Precedens rzeczywisty i pozorny, czyli po co prawnikom filozofia prawa, [in:] Precedens w polskim systemie prawa, red. A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski, Warszawa 2010.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002.

Zirk-Sadowski M., Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza, „Państwo i Prawo” 1980, z. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.191
Date of publication: 2018-05-02 07:55:30
Date of submission: 2018-02-12 22:47:09


Statistics


Total abstract view - 1457
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Zygmunt Tobor, Mateusz Zeifert

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.