Precedent as an Element of Shaping Public Administration Policies

Adam Szot

Abstract


The aim of this publication is to answer the question why and to what extent the arguments expressed in previous decisions issued in the result of law application processes (precedents) – both from the administration itself as well as from the judiciary – may influence the development and shape (content) of public administration policies. In addition, the limitations of this phenomenon in the rule of law will be discussed.


Keywords


precedent; administrative policies; decision lines

Full Text:

PDF

References


Błaś A., Boć J., Supernat J., Źródła prawa administracyjnego, [in:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.

Boć J., Pojęcie administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.

Dawidowicz W., Założenia badań nad administracją państwową oraz nad podstawami jej funkcjonowania w społeczeństwie, „Państwo i Prawo” 1975, z. 6.

Dąbek D., Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2010.

Dąbek D., Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa, [in:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Cieślak Z., Istota i zakres prawa administracyjnego, [in:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Warszawa 2002.

Gay Peters B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.

Jaśkowska M., Discretionality, Margin of Decision and Administrative Discretionary Authority – an Attempt at Terminological Clarification, [in:] Discretionary Power of Public Administration Its Scope and Control, eds. L. Leszczynski, A. Szot, Frankfurt am Main 2017.

Jeżewski J., Polityka administracyjna. Zagadnienia podstawowe, [w:] Administracja publiczna, red. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Wrocław 2004.

Leszczyński L., Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [in:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Łukasiewicz J., Nauka administracji. Wstęp do teorii administracji, Przemyśl 1999.

Łukasiewicz J., Zasada organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, Warszawa 2006.

Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.

Supernat J., Zarządzanie, Wrocław 2005.

Szot A., Stosowanie prawa przez administrację publiczną – między prawem a polityką, [in:] Zagadnienia stosowania prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015.

Szot A., Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną, Lublin 2016.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1998.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.1.205
Data publikacji: 2018-05-02 07:55:31
Data złożenia artykułu: 2018-02-12 23:04:58


Statistics


Total abstract view - 943
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.