An Unlawful Threat as a Statutory Feature of Criminal Offences Under Article 245 of the Polish Criminal Code. Considerations Connected with the Supreme Court and Appellate Courts Jurisprudence

Adam Górski, Krzysztof Michalak, Marcin Klonowski

Abstract


This article aims to interpret the term “unlawful threat” under Article 245 of the Criminal Code. It can be observed that judicial decisions of the Supreme Court and legal doctrine do not provide a uniform interpretation of the term. The work discusses whether the result in the shape of a justified concern that the threat will be carried out is necessary. Such a criminal result is described in Article 190 of the Criminal Code which penalizes punishable threats. It corresponds with Article 115 § 12 of the Criminal Code which defines an unlawful threat. In the opinion of the authors, causing a justified fear that the threat will be carried out is one of the statutory features in all three cases, i.e. unlawful threats to commit a criminal offence, to institute criminal proceedings and to disseminate defamatory information.


Keywords


unlawful threat; punishable threat; creative interpretation

References


Błachut M., Gromski W., Kaczor J., Technika prawodawcza, Warszawa 2008.

Court of Appeal in Wrocław Judgement of July 14, 2005, II AKa 155/05, LEX No. 1220370.

Court of Appeal in Lublin Judgement of September 6, 2012, II AKa 189/12, LEX No. 1217723.

Court of Appeal in Lublin Judgement of October 3, 2013, II AKa 152/13, LEX No. 1388873.

Court of Appeal in Katowice Judgement of March 24, 2014, II AKa 20/14, Biul. SAKa 2014, No. 2, Item. 7.

Court of Appeal in Bialystok Judgement of October 9, 2014, II AKa 202/14, LEX No. 1532570.

Dębska M., Komentarz do § 156 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, LEX/el. 2013.

Jachimowicz M., Przestępstwo zmuszania świadka, „Przegląd Sądowy” 2007, nr 11–12.

Giezek J., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Majewski J., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 1, Warszawa 2012.

Kunicka-Michalska B., [in:] Kodeks karny. Część szczególna, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2010.

Hypś S., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2012.

Mozgawa M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012.

Mozgawa M., [in:] System Prawa Karnego, t. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2013.

Nazar-Gutowska K., Groźba bezprawna w polskim prawie karnym, Warszawa 2012.

Spyra T., Granice wykładni prawa. Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Kraków 2006.

The Annex to the Regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 on “Principles of Legislative Technique” (Journal of Laws 2016, Item 283).

The Supreme Court Judgement of December 2, 1948, K 1668/48, „Państwo i Prawo” 1948, No. 4.

The Supreme Court Judgement of December 7, 1999, WA 38/99, OSNKW 2000, No. 3–4.

The Supreme Court Judgement of October 7, 2008, III KK 153/08, Biul. PK 2009, No. 1.

The Supreme Court Judgement of June 6, 2011, V KK 128/11, LEX No. 897778.

The Supreme Court Judgement of March 31, 2017, III KK 147/17, OSNKW 2017, No. 8, Item 45.

The Supreme Court Order of February 14, 2013, II KK 120/12, Biul. PK 2013, No. 3, LEX No. 1405555.

The Supreme Court Order of March 27, 2014, I KZP 2/14, OSNKW 2014, No. 7, Item 53.

The Supreme Court Order of September 14, 2017, I KZP 7/17, OSNKW 2017, No. 11.

Wróbel W., Wojtaszczyk A., Zontek W., [in:] System Prawa Karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2013.

Wierczyński G., Komentarz do § 156 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, LEX/el. 2009.

Wronkowska S., Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego, [in:] Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, red. S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań 1990.

Wronkowska S., Zieliński M., O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, „Studia Prawnicze” 1985, nr 3–4.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.37
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:41
Data złożenia artykułu: 2018-02-13 21:33:33


Statistics


Total abstract view - 996
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Polish) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.