Legal Principles of Functioning of Education in People’s Republic of Poland

Magdalena Pyter

Abstract


The aim of the article is to present the issues of the functioning of Polish education after World War II. That period, examined in the article, was marked by many problems, while interesting from the point of view of organizing the post-war state and the ubiquitous party agents in public life. The text shows the evolution of the legal education system since 1944, i.e. since the release of the Manifesto PKWN (Polish Committee for National Liberation) to 1961. The second part of the article focuses on 1961, when the first comprehensive law on education was released for native education, and the time of the Round Table and first democratic reforms. The issue of educational law – especially in terms of legal history – has been analyzed only marginally. Lack of studies of this subject, and the literature available on the market, comes from the years of communist propaganda and – in this sense – is not a scientific value. Even a partial attempt to fill this gap, thus seemed well founded.


Keywords


Polish People’s Republic; education; law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ajnenkiel A., Polskie konstytucje, Warszawa 1982.

Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001.

Gładysz A., Oświata – kultura – nauka w latach 1947–1959, Warszawa – Kraków 1981.

Gmytrasiewicz M., Kluczyński J., Finansowanie i rozwój szkolnictwa w Polsce Ludowej, Wrocław 1969.

Grześ B., Związek Nauczycielstwa Polskiego w II Rzeczypospolitej, [w:] Kalendarz Nauczycielski, Warszawa 2004.

Jakubowski J., Polityka oświatowa PPR 1944–1948, Warszawa 1975.

Kotarski K., Praca szkoły w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa 1965.

Kotarski K., Praca szkoły w świetle obowiązujących przepisów, Warszawa 1968.

Ogólnopolski Zjazd Oświatowy w Łodzi 18–22 czerwca 1945 roku, Warszawa 1945.

Ozga W., Organizacja szkolnictwa w Polsce, Warszawa 1960.

Pęcherski M., Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej, Wrocław 1970.

Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1969 (I), Warszawa 1972.

Pęcherski M., Świątek M., Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917–1977. Podstawowe akty prawne, Warszawa 1978.

PPR. Rezolucje, odezwy, instrukcje i okólniki Komitetu Centralnego od sierpnia 1944 roku do grudnia 1945 roku, Warszawa 1959.

Skrzeszewski S., Wezwanie do nauczycielstwa polskiego, „Dziennik Urzędowy Resortu Oświaty” 1944, nr 1–4.

Świecki A., Oświata i szkolnictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1968.

Świecki A., Oświata i szkolnictwo w XXX-leciu PRL, Warszawa 1975.

Wycech C., Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939–1944, Warszawa 1964.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.105
Data publikacji: 2016-02-08 13:03:46
Data złożenia artykułu: 2015-06-01 08:13:55


Statistics


Total abstract view - 525
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Magdalena Pyter

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.