Grażyna Szpor, Jawność i jej ograniczenia, t. 1: Idee i pojęcia, Warszawa 2016, pp. 290

Wojciech Taras

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.193
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:42
Data złożenia artykułu: 2018-02-19 11:12:40


Statistics


Total abstract view - 386
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Wojciech Taras

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.