Commentary on the Judgment of the Appellate Court in Wrocław of November 22, 2017 (II AKa 341/17)

Aneta Michalska-Warias

Abstract


The commentary refers to the problem of the minimal time of participation in a criminal organised group. The author agrees with the Appellate Court in Wrocław that the lawmaker establishes no minimal period of such participation and – since the perpetrator needs not assume any specific activities in the organised structure – the time of his participation may indeed be quite short. It is stressed, however, that the minimal time of an offender’s participation should be distinguished from the minimal time of a group’s existence. The last one, though again no formal limits are set by the lawmaker, should in most cases, for evidence reasons, be longer. It is stressed that the existence of an organised criminal group ought not to be deduced from the fact that numerous offenders committed an offence together. The author approves the opinion expressed in the commented sentence that an organised criminal group may intend to commit only one offence.


Keywords


organised crime; organised criminal group; participation in a criminal group

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 2, Warszawa 2008.

Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 2, Warszawa 2013.

Gambetta D., The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection, London 1993.

Giezek J., Udział w zorganizowanej grupie przestępczej a odpowiedzialność karna na przedpolu naruszenia dobra prawem chronionego, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011.

Gruszecka D., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Herzog A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.

http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000001006_II_AKa_000341_2017_Uz_2017-11-22_002 [dostęp: 19.02.2018].

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2017.

Michalska-Warias A., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 listopada 2013 r., II KK 170/13, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2014, nr 4.

Michalska-Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006.

Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Pływaczewski E.W., Sakowicz A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 222–316, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010.

Tyszkiewicz L., [w:] System Prawa Karnego, t. 4, cz. 2: O przestępstwach w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław 1989.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 93, poz. 889 ze zm.).

Wiak K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 14 października 1999 r., II AKa 221/99, LEX nr 590565.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 24 stycznia 2001 r., II AKa 240/01, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 5 (wkł.), poz. 25.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 23 lipca 2002 r., II AKa 148/01, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 4 (wkł.), poz. 20.

Wyrok SA w Łodzi z dnia 23 października 2006 r., II AKa 174/06, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 7–8 (wkł.), poz. 38.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 27 października 2010 r., II AKa 123/10, LEX nr 686851.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r., II AKa 128/12, LEX nr 1213763.

Wyrok SN z dnia 22 maja 2007 r., Wa 15/07, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 1123.

Wyrok SN z dnia 16 stycznia 2008 r., IV KK 389/07, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 11 (wkł.), poz. 10.

Wyrok SN z dnia 8 lutego 2011 r., IV KK 124/10, Biul. PK 2011, nr 8, poz. 7.

Wyrok SN z dnia 13 listopada 2013 r., II KK 170/13, LEX nr 1391704.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.165
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:42
Data złożenia artykułu: 2018-03-09 11:29:04


Statistics


Total abstract view - 655
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Aneta Michalska-Warias

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.