Gloss to the Judgement of the Provincial Administrative Court of April 19, 2017 (IV SA/Wa 312/17)

Mirosław Karpiuk

Abstract


Everyone is guaranteed the right to health and mental health protection. With reference to the above, the activity carried out by the entity using the environment (or a natural person) that threatens life or health of people, should be withheld by an authority competent in the area of environmental protection, by an administrative decision, which refers to any negative activity causing such a threat.


Keywords


environment protection; health safety; public health

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/2).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1257).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016, poz. 672 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015, poz. 1961 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 15 lipca 2005 r., OSK 1764/04, LEX nr 190602.

Wyrok TK z dnia 29 września 2015 r., K 14/14, OTK-A 2015, nr 8, poz. 124.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.141-152
Data publikacji: 2019-06-15 14:20:04
Data złożenia artykułu: 2018-04-24 22:30:14


Statistics


Total abstract view - 547
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Mirosław Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.