Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak (red.), Ius cogens – soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Kraków 2017, pp. 479

Piotr Łaski, Piotr Obacz

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.187
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:42
Data złożenia artykułu: 2018-04-28 14:53:01


Statistics


Total abstract view - 376
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Piotr Łaski, Piotr Obacz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.