Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 12 lutego 2014 r. (I C 616/13)

Mirosław Karpiuk

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.23.0.139
Data publikacji: 2015-05-05 12:45:08
Data złożenia artykułu: 2015-04-14 19:17:05


Statistics

Total abstract view - 100
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Studia Iuridica Lublinensia