Spory o wartości. Aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne, red. Jan Zubelewicz, Warszawa 2017, pp. 165

Wojciech Taras

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.155-158
Data publikacji: 2019-06-15 14:20:05
Data złożenia artykułu: 2018-10-05 10:33:10


Statistics


Total abstract view - 366
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Wojciech Taras

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.