Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 2 July 2018 (II OSK 3285/17, LEX No. 2523637)

Sławomir Zwolak

Abstract


The Supreme Administrative Court in the judgement of 2 July 2018 (II OSK 3285/17, LEX No. 2523637) assumed that the decision ordering the removal of the irregularities found in the construction work may be directed to the administrator of this facility. According to the Supreme Administrative Court, however, a person who has never owned the building and is not disclosed in the land and building register as the ruler can not be considered as the manager of a building object.


Keywords


owner; manager; maintenance and use of a building object

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Baran B., Prawo cywilne dla zarządców nieruchomości, Warszawa 2012.

Bończak-Kucharczyk E., Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi. Aspekty prawne i organizacyjne, Warszawa 2011.

Despot-Mładanowicz A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2012.

Jędrzejewski S., Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz 1994.

Myczkowski L., Własność budynków i lokali oraz inne prawa rzeczowe w praktyce, Warszawa 2005.

Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2005.

Rudnicki S., Własność nieruchomości, Warszawa 2008.

Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.

Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Warszawa 2000.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.).

Wyrok NSA we Wrocławiu z dnia 14 maja 1996 r., SA/Wr 2096/95, LEX nr 29541.

Wyrok NSA z dnia 3 lutego 2011 r., II OSK 245/10, LEX nr 992523.

Wyrok NSA z dnia 21 marca 2012 r., II OSK 2596/10, LEX nr 1145621.

Wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2017 r., II OSK 976/15, LEX nr 2198117.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2008 r., I SA/Po 508/07, LEX nr 505941.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 8 maja 2008 r., II SA/Bk 535/07, LEX nr 510175.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 października 2010 r., II SA/Wr 395/10, LEX nr 755587.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 stycznia 2011 r., II SA/Ol 553/11, LEX nr 984784.

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2011 r., II SA/Gd 733/10 LEX nr 752627.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2011 r., VII SA/Wa 2514/10, LEX nr 1128161.

Wyrok WSA w Opolu z dnia 17 kwietnia 2012 r., II SA/Op 56/12, LEX nr 1384942.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2012 r., II SA/Wr 167/12, LEX nr 1229042.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r., VII SA/Wa 1895/16, LEX nr 2342718.

Zwolak S., Strony postępowania w sprawie utrzymania obiektów budowlanych, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2017, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.205-213
Data publikacji: 2019-12-02 17:43:03
Data złożenia artykułu: 2019-01-24 21:46:14


Statistics


Total abstract view - 616
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Sławomir Łukasz Zwolak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.