Michał Frączkiewicz, Małgorzata Terlikowska, Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz, Warszawa 2019, pp. XVI + 106

Wojciech Taras

Full Text:

PDF (Język Polski)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.217-220
Data publikacji: 2019-12-02 17:43:04
Data złożenia artykułu: 2019-04-08 19:33:49


Statistics


Total abstract view - 352
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Wojciech Taras

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.