Gloss to the Decision of the Regional Court in Warsaw of 18 October 2018 (XXIII Ga 1201/18, LEX No. 2609054)

Agnieszka Goldiszewicz

Abstract


The commented desicion mainly concerns on establishing the limits of the freedom of a commercial partnership agreement as regards the admissibility to depart from the principle of unanimous amendment. This issue is particularly important in the context of a limited partnership agreement, in which partners have different status.


Keywords


limited partnership; amendment of the commercial partnership agreement; commercial partnership

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Kappes A., [w:] Meritum. Prawo spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2016.

Kidyba A., Kilka uwag o potrzebie wprowadzania zmian przepisów regulujących spółki osobowe, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 9.

Kidyba A., Kodeks spółek handlowych, t. 1: Komentarz do art. 1–300 k.s.h., Warszawa 2019.

Kidyba A., Status prawny komandytariusza, Warszawa 1998.

Kopaczyńska-Pieczniak K., Pozycja prawna wspólnika spółki jawnej, Warszawa 2013.

Naworski J.P., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1: Przepisy ogólne. Spółki osobowe, red. R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Warszawa 2011.

Osajda K., O mankamentach regulacji spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 10.

Pinior P., [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2011.

Pinior P., O potrzebie zmian prawa spółek handlowych w zakresie regulacji spółek osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 10.

Promińska U., O potrzebie zmian Kodeksu spółek handlowych w zakresie regulacji handlowych spółek osobowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 9.

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2014.

Sołtysiński S., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 1: Komentarz do art. 1–150 KSH, Warszawa 2012.

Spyra M., [w:] A. Rachwał, M. Spyra, Umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, Warszawa 2009.

Tarska M., Zakres swobody umów w spółkach handlowych, Warszawa 2012.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145).

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 505 ze zm.).

Witosz A.J., Prawne mechanizmy ochrony wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych – zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.149-155
Data publikacji: 2019-12-02 17:42:58
Data złożenia artykułu: 2019-08-14 11:31:53


Statistics

Total abstract view - 269
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Agnieszka Goldiszewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.