Presumptions and Legal Fictions in the General Administrative Procedure. Selected Issues

Maciej Podleśny

Abstract


The subject of the article was to discuss the institutions of presumptions and legal fictions applicable in the general administrative procedure. Due to the complexity of the problem, the author has attempted to only analyse selected issues relating to the subject matter hereof. The study identifies situations in which the discussed institutions are established, describes their substance, function and the objective for which they were introduced. The impact presumptions and legal fictions on the validity of objective truth in the course of administrative proceedings have been demonstrated and the values underlying their introduction to the Code of Administrative Procedure have been discussed.


Keywords


administrative procedure; presumptions; legal fictions

References


Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consolidated text Journal of Laws 1960, No. 30, item 168).

Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (consolidated text Journal of Laws 1964, No. 43, item 296).

Adamiak B., [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.

Adamiak B., Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2018, nr 114.

Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, t. 1, Warszawa 1955.

Dąbrowa J., Znaczenie domniemań prawnych w polskim procesie cywilnym, Warszawa–Wrocław 1962.

Gizbert-Studnicki T., Spór o domniemanie prawne, „Państwo i Prawo” 1977, z. 11.

Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1974.

Kunicki A., Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969.

Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywilne, Warszawa 1996.

Nowacki J., Studia z teorii prawa, Kraków 2003.

Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977.

Suwaj R., Postępowanie dowodowe w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Ostrołęka 2005.

Wróbel A., [in:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.

Wróblewski J., Domniemania w prawie – problematyka teoretyczna, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1973, nr 10.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.125-136
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-09-09 14:23:24


Statistics


Total abstract view - 784
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Maciej Podleśny

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.