Problem of Liability of Management Board Members of a Capital Company for Liabilities under Social Security Contributions Arising during the Proceedings with the Possibility of Concluding an Arrangement

Rafał Adamus

Abstract


The study is devoted to the problem of management board members’ liability for social insurance contributions arising during the course of proceedings with the option of concluding an arrangement based on the provisions of both the Bankruptcy and Reorganization Law and the Restructuring Law. It defends the view that a member of the management board is not responsible for liabilities under social security contributions arising during the course of proceedings with the option of concluding an arrangement, initiated in good time, conducted on the basis of the provisions of the Bankruptcy and Reorganization Law as well as on the provisions of the Restructuring Law.


Keywords


limited liability company; management board member’s liability; social security contributions; tax liability

References


LITERATURE

Adamus R., Zmiana trybu postępowania upadłościowego upadłej spółki handlowej, „Prawo Spółek” 2011, nr 1.

Babiarz S., [in:] S. Babiarz, S. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013.

Bąba M., Odpowiedzialność członków zarządu za publicznoprawne zobowiązania spółki kapitałowej, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 1.

Jankowiak D., Odpowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika, inkasenta i osób trzecich, Warszawa 2003.

Kubacki R., Zasady odpowiedzialności zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania podatkowe, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 2.

Kuźmiak P., Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zaległości spółki z tytułu składek ZUS, „Monitor Podatkowy” 2006, nr 11.

Majka J., Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – wybrane problemy orzecznicze, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2017, nr 1.

Mastalski R., [in:] R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa, Warszawa 2011.

Olesińska A., Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe, Lublin 2000.

Ordynacja podatkowa, red. B. Dauter, Warszawa 2007.

Prusinowski P., Wina a odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 9.

Strusińska-Żukowska J., [in:] Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska, Warszawa 2011.

Szajkowski A., Odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółce z o.o., „Monitor Prawniczy” 1993, nr 1.

Trochim-Tuchorska A., Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w orzecznictwie podatkowym sądów administracyjnych w latach 2007–2008, Warszawa 2009.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, red. J. Wantoch-Rekowski, Toruń–Warszawa 2007.

Walerjan D., Żak T., Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia, Warszawa 2010.

LEGAL ACTS

Act of 15 March 1934 – Tax Ordinance (Journal of Laws No. 14, item 134).

Act of 16 November 1960 Amending the Decree of 26 October 1950 on Tax Liabilities (Journal of Laws No. 51, item 300).

Act of 19 December 1980 on Tax Liabilities (Journal of Laws No. 27, item 111 as amended).

Act of 23 December 1988 on Economic Activity with the Participation of Foreign Parties (Journal of Laws No. 41, item 325).

Act of 6 March 1993 Amending Certain Acts Regulating the Principle of Taxation and Some Other Acts (Journal of Laws No. 28, item 127).

Act of 29 August 1997 – Tax Ordinance (consolidated text Journal of Laws 2019, item 900 as amended).

Act of 13 October 1998 on the Social Insurance System (consolidated text Journal of Laws 2019, item 300 as amended).

Act of 28 February 2003 – Bankruptcy Law (consolidated text Journal of Laws 2017, item 2344 as amended).

Act of 15 May 2015 – Restructuring Law (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1508 as amended).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 27 June 1934 (Journal of Laws No. 57, item 502 as amended).

CASE LAW

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 17 November 2015, III AUa 117/15, not published.

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 12 January 2016, III AUa 225/15, not published.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 14 September 2005, FSK 2062/04, not published.

Judgement of the Supreme Court of 1 January 1936, CI 2847/35, not published.

Judgement of the Supreme Court of 14 February 2003, IV CKN 1779/00, OSNC 2004, No. 5, item 75.

Judgement of the Supreme Court of 28 November 2003, IV CK 219/02, not published.

Judgement of the Supreme Court of 30 September 2004, IV CK 49/04, not published.

Judgement of the Supreme Court of 27 October 2004, IV CK 148/04, not published.

Judgement of the Supreme Court of 13 July 2005, I UK 292/04, OSNP 2006, No. 5–6, item 100.

Judgement of the Supreme Court of 22 June 2006, I UK 369/05, not published.

Judgement of the Supreme Court of 14 September 2007, III UK 24/07, OSNP 2008, No. 21–22, item 324.

Judgement of the Supreme Court of 2 October 2008, I UK 39/08, OSNP 2010, No. 7–8, item 97.

Judgement of the Supreme Court of 25 November 2010, III CNP 3/10.

Judgement of the Supreme Court of 6 December 2010, II UK 136/10, not published.

Judgement of the Supreme Court of 20 January 2011, II UK 174/10, not published.

Judgement of the Supreme Court of 10 February 2011, IV CSK 335/10, OSNC-ZD 2011, No. C, item 58.

Judgement of the Supreme Court of 5 July 2011, I UK 422/10, not published.

Judgement of the Supreme Court of 4 October 2011, I UK 113/11, OSNP 2012, No. 23–24, item 293.

Judgement of the Supreme Court of 13 June 2012, II UK 307/11, not published.

Judgement of the Supreme Court of 2 October 2013, II UK 66/13, not published.

Judgement of the Supreme Court of 25 September 2014, II CSK 790/13, not published.

Judgement of the Supreme Court of 14 April 2016, IV CSK 485/15, not published.

Judgement of the Supreme Court of 16 May 2016, II UK 246/15, not published.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Opole of 11 October 2006, I SA/Op 145/06, not published.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Bydgoszcz of 16 January 2008, I SA/Bd 767/07, not published.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in in Gdańsk of 27 January 2009, I SA/Gd 657/08 ,not published.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 17 July 2009, III SA/Gl 1500/08, not published.

Resolution of the Supreme Court of 8 October 2015, III CZP 54/15, not published.

Resolution of the Supreme Court of 30 January 2019, III CZP 78/18, not published.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.11-26
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:30
Data złożenia artykułu: 2019-09-27 10:25:54


Statistics


Total abstract view - 906
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Rafał Adamus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.