An Organised Part of an Enterprise: The Legal Definition Limiting the Imprecision

Paweł Borszowski

Abstract


One of the key legal definitions introduced into tax law, i.e. the definition of “an organised part of an enterprise”, was analysed in the study. It is an example of a definition under which a tax legislator expresses the tax consequences of business trading. According to the author, this legislative measure may be qualified as a legal definition limiting the imprecision in the provisions of tax law. The fulfilment of certain determinants becomes important for the construction of this definition, on the basis of which it should be constructed. The study specifies these determinants and shows that the tax legislator does not always use them when formulating the analysed definition. Therefore, in the article the author indicates solutions aimed at implementing these determinants.


Keywords


organised part of an enterprise; determinants of formulating a legal definition; degree of limitation of vagueness of a legal definition

References


Act of 12 January 1991 on Local Taxes and Fees (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1170 as amended).

Act of 26 July 1991 on Personal Income Tax (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1387 as amended).

Act of 15 February 1992 on Corporate Income Tax (consolidated text Journal of Laws 2019, item 865 as amended).

Act of 29 August 1997 – Tax Law Act (Journal of Laws 2019, item 900 as amended).

Act of 11 March 2004 on Tax on Goods and Services (consolidated text Journal of Laws 2018, item 2174 as amended).

Blajer P., Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno- i proceduralnoprawne, Warszawa 2017.

Borszowski P., Definicja legalna służąca ograniczeniu obszaru nieostrości w prawie podatkowym (założenia modelu), [in:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. J. Głuchowski, t. 1, Warszawa 2019.

Hanusz A., [in:] Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A. Hanusz, Warszawa 2015.

Janiak B., [in:] B. Janiak, T. Kosieradzki, R. Piekarz, Opodatkowanie nieruchomości, Warszawa 2016.

Koronkiewicz J., Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce, Warszawa 2015.

Obidowski J., Pojęcie przedsiębiorstwa w polskim prawie podatkowym. Majątek i restrukturyzacje, Katowice 2019 (doctoral dissertation, University of Silesia, Faculty of Law and Administration).

Regulation of the Prime Minister of 20 June 2002 on the “Principles of legislative technique” (consolidated text Journal of Laws 2016, item 283).

Szymański K.G., Instytucja prawna przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części oraz zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 5.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.9-19
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-11-06 20:47:55


Statistics


Total abstract view - 724
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Paweł Borszowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.