Autor - szczegóły

Bałaban, Andrzej

  • Vol 22 (2014) - Artykuły
    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (P 1/11) w sprawie delegalizacji prawotwórstwa zarządów województw dotyczącego unijnych regionalnych programów operacyjnych
    Streszczenie w języku polskim  PDF