Autor - szczegóły

Całka, Edyta, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji, Polska