Autor - szczegóły

Błotnicki, Maciej Sławomir, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • Vol 25, No 2 (2016) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „White Collar Crimes jako rodzaj karnoprawnego zamachu na obrót gospodarczy – analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza”, Lublin, 15 stycznia 2016 r.
    Szczegóły  PDF