Projekt gazociągu Turkish Stream – implikacje dla współpracy Rosji i Turcji

Justyna Misiągiewicz

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy artykułu jest budowa Turkish Stream, gazociągu eksportowego z Rosji, który będzie docierał na rynek energetyczny Turcji, a następnie ma przekroczyć granicę tego państwa z Grecją i kierować się do Europy Południowej. Działania Federacji Rosyjskiej demonstrują chęć odzyskania strategicznej pozycji w relacjach z T urcją i państwami Europy Południowej kosztem Unii Europejskiej. Propozycje Rosji są zgodne z polityką Turcji, która dąży do wzmocnienia swojej roli w regionie. Wspólny strategiczny projekt energetyczny połączy znacząco interesy Rosji i Turcji pomimo wielu sprzeczności oraz zwiększy znaczenie tych państw nie tylko w wymiarze energetycznym, lecz także geostrategicznym.


Słowa kluczowe


Turkish Stream, polityka bezpieczeństwa energetycznego, współzależności energetyczne Rosji i Turcji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bahgat G. (2010), Russia’s oil and gas policy, „OPEC Energy Review”, s. 163. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1753-0237.2010.00178.x.

Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy. Energy security in the contemporary international relations. Challenges, threats, perspectives, (2017), red. M. Pietraś, J. Misiągiewicz, Wyd. UMCS, Lublin.

Bodio M. (2009), Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000–2008, Wyd. Aspra, Warszawa, s. 79.

CIA The World Factbook, Russia, Oil, natural gas – proved reserves, [online], https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html [dostęp: 12.09.2011].

Efegil E. (2000), In the 21st Century New World Order and Turkey, [w:] Turkey in the 21st Century: Changing Role In World Politics?, red. M. Tahiroglu, T.Y. Ismael, Ashgate, Famagusta, s. 58.

Fredholm M. (2011), Globalization and Eurasia’s energy sector, “The Journal of Central Asian Studies”, vol. 20, s. 2.

Gazprom says Turkish Stream pipeline project 80 percent complete, (2018), “Daily Sabah” 30 sierpnia.

Gotev G. (2018), US warns Hungary and neighbors against Turkish Stream, [online], https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/us-warns-hungary-and-neighbors-against-turkish-

stream/ 14 listopada [dostęp: 13.09.2018].

Gurbanov I. (2017), Perspective for ‘Turkish Stream’ Project: Possible Scenarios and Challenges, Jan 21, [online], https://www.naturalgasworld.com/perspective-for-turkish-stream-project-

possible-scenarios-and-challenges-35401 [dostęp: 13.09.2011].

Jarosiewicz A. (2015), Południowy Korytarz Gazowy. Azersko-turecki projekt w rozgrywce Rosji i UE, „Punkt Widzenia”, nr 54, s. 21.

Kardaś S. (2014), Niechciany gazociąg: Rosja wstrzymuje budowę South Streamu, „Analizy OSW ” 12.03.

Kardaś S. (2018), Turkish Stream dla Europy pod znakiem zapytania (ROZMOWA), 26 listopada, [online], https://biznesalert.pl/turkish-stream-odnoga-europejska-2/ [dostęp: 13.09.2018].

Kerimkhanov A. (2019), Turkish Stream, „Azernews” 6.01.

Misiągiewicz J. (2019), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Wyd. UMCS , Lublin.

Misiągiewicz J. (2011), Działania Turcji wobec państw Azji Centralnej. Implikacje dla Unii Europejskiej, [w:] Turcja i Europa – wyzwania i szanse, red. A. Szymański, Wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Młynarski T. (2011), Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Wyd. UJ , Kraków, s. 167.

Oruc M.Ş. (2018), All eyes are on the Turkish Stream pipeline, “Daily Sabah” 29.11.

Penerliev M. (2012), Asian “Energy Players” and Their Role in the Balkan Energy Strategy, “Journal of Settlements and Spatial Planning”, vol. 3, nr 2, s. 177.

Putin advises EU nations to Get Brussel’s guarantees of non – interferencje into Turk Stream, [online], https://tass.com/economy/1040153 [dostęp: 12.09.2020].

South Stream – nowe porozumienia, stare wątpliwości, (2009), „Best OSW ”, nr 19, s. 4. Ośrodek Studiów Wschodnich, [online], http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2009-05-20/

numer-1994 [dostęp: 12.09.2010].

South Stream Pipeline, [online], http://www.hydrocarbons-technology.com/projects/southstream/ [dostęp: 01.04.2014].

TurkStream, [online], http://www.gazpromexport.ru/en/projects/ [dostęp: 13.09. 2018].

Wyciszkiewicz E. (2008), Rosyjski sektor naftowo-gazowy – uwarunkowania wewnętrzne i perspektywy rozwoju, [w:] Geopolityka Rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, red. E. Wyciszkiewicz, Wyd. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, s. 7.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.2.89-100
Data publikacji: 2021-08-03 11:03:57
Data złożenia artykułu: 2019-11-21 09:18:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 429
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 545

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Justyna Misiągiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.