TEKA of Political Science and International Relations

Tematyka obejmuje politologiczną analizę procesów społecznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych na poziomie państwa i na poziomie środowiska międzynarodowego. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest proces zmiany życia społecznego na wymienionych jego poziomach. Istotnym priorytetem – obok troski o wysoki poziom naukowy i innowacyjność podejmowanej tematyki – jest umiędzynaradawianie składu autorów tekstów. Do potencjalnych odbiorców czasopisma należą przede wszystkim środowiska akademickie, ale także praktycy polityki oraz wszyscy zainteresowani procesami zmiany współczesnego życia społeczno–politycznego 

 

Punkty MEiN: 40

ISSN: 1896-8279
e-ISSN: 2657-859X
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 10%

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 16, No 2 (2021)


Okładka