System polityczny Republiki Tunezji po rewolucji jaśminowej

Katarzyna Elżbieta Stachurska-Szczesiak, Monika Kowalska

Streszczenie w języku polskim


Pokojowe obalenie w 2011 r. wieloletniego dyktatora Tunezji Zine el-Abidine Ben
Alego (określane mianem rewolucji jaśminowej) stało się inspiracją dla Arabskiej Wiosny. Od tego czasu Tunezja wprowadziła daleko idące demokratyczne reformy, co na Zachodzie spotkało się z postrzeganiem jej jako jednego z nielicznych państw Bliskiego W schodu i Maghrebu, w którym A rabska W iosna odniosła sukces. C elem artykułu jest analiza ewolucji uwarunkowań politycznych, jakie dokonały się po rewolucji jaśminowej przez pryzmat ustanowienia nowej Konstytucji Republiki Tunezji z 2014 r. oraz wdrażania jej zasad u progu 2020 r. P unktem wyjścia tak określonego celu badań obok zagadnień systemowych jest uchwycenie zmian, jakie dokonały się w Republice Tunezji, przy uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych i społecznych oraz ich ocena. W tym kontekście metodologicznym nowa konstytucja będąca ucieleśnieniem oczekiwań społeczeństwa tunezyjskiego po 2011 r. wzmacnia i wyznacza nowe ramy dla procesu demokratycznego swojego państwa. Dla weryfikacji hipotezy badawczej wykorzystano następujące metody i techniki badawcze: analiza czynnikowa – w kontekście badania uwarunkowań politycznych, gospodarczych i społecznych; analiza zawartości dokumentów – w kontekście analizy treści nowej Konstytucji Republiki Tunezji; technika statystyczna – pomocna przy określeniu rzeczywistego procesu transformacji Tunezji w kierunku pełnej demokracji.


Słowa kluczowe


system polityczny Tunezji, rewolucja jaśminowa, A rabska Wiosna, Konstytucja Republiki Tunezji, transformacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AR B (2018), Tunezja: Kobiety chcą dziedziczyć jak mężczyźni, „Rzeczpospolita”, [online], https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/180319943-Tunezja-Kobiety-chca-dziedziczyc-jak-mezczyzni.html [dostęp: 14.10.2019].

Badar M., Nagata M ., Tueni T. (2017), The Radical Application of the Islamist Concept of Takfir, “Arab L aw Quarterly”, vol. 31, s. 132–160 [online] https://www.geopoldia.org/images/bedas-tueni2.pdf [dostęp: 11.10.2019]. DOI : https://doi.org/10.1163/15730255-31020044.

Blaise L . (2019), Election présidentielle en Tunisie: une jeunesse en quête de changement, “Le M onde A frique”, [online], https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/10/13/election

-presidentielle-en-tunisie-une-jeunesse-en-quete-de=changement_6015307_3212.html [dostęp: 19.11.2019].

Bobin F. (2016), En Tunisie, miracle ou mirage ?, “Le Monde”, [online], https://www.lemonde.fr/international/article/2016/03/03/en-tunisie-miracle-ou-mirage_4876142_3210.html [dostęp: 04.11.2019].

Bojarczyk B. (2004), System polityczny Republiki Tunezji, [w:] Adaptacja wartości europejskich w państwach islamskich, red. A . Ziętek, K. Stachurska, Wyd. UMC S, Lublin.

Cavaillès T. (2019), Tunisie: une Révolution pour rien ?, France Kulture, [online], https://www.franceculture.fr/politique/tunisie-une-revolution-pour-rien [dostęp: 30.10.2019].

Dmitrowa M . (2010), Kobieta arabska w krajach Maghrebu w świetle ograniczeń nakładanych na nią przez społeczeństwo, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji” L XXXII , No 3171, Wrocław.

Dziennikarz podpalił się w proteście przeciwko władzom Tunezji, (2018), https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Tunezja.-Dziennikarz-Abderrazak-Zorgui-podpalil-sie-w-protescie-przeciwko-wladzom [dostęp: 06.11.2019].

Dziubiński A ., (1994), Historia Tunezji, Wyd. Ossolineum, Wrocław.

KL (2014), Tunezja ma nową konstytucję. Gwarantuje wolność wyznania, „Wprost” 27.01, [online] https://www.wprost.pl/433900/tunezja-ma-nowa-konstytucje-koniec-z-szariatem.html [dostęp: 10.10.2019].

Konstytucja Republiki Tunezji z dnia 1 czerwca 1959 r. z późniejszymi zmianami, [online], http://confinder.richmond.edu/admin/docs/Tunisiaconstitution.pdf [dostęp: 10.10.2019].

Konstytucja Republiki Tunezyjskiej z dnia 24 stycznia 2014, [online], http://biblioteka.sejm.gov.pl/konstytucje-swiata-tunezja/ [dostęp: 10.10.2019].

Krami K. (2018), Quel avenir pour l’industrie du phospate en Tunisie, 23.05, [online], http://kapitalis.com/tunisie/2018/05/23/quel-avenir-pour-lindustrie-du-phosphate-en-tunisie/ [dostęp: 06.11.2019].

Le dialogue national tunisien, Prix Nobel de la paix 2015, (2015), “Le Temps”, [online], https://www.letemps.ch/monde/dialogue-national-tunisien-prix-nobel-paix-2015 [dostep: 04.11.2019].

Législatives en Tunisie: Ennahdha en tête avec 52 sièges, selon les résultats officiels, (2019), “Jeune A frique”, [online], https://www.jeuneafrique.com/841028/politique/legislatives-en-tunisie-

ennahdha-en-tete-avec-52-sieges-selon-les-resultats-officiels/ [dostęp: 19.11.2019].

MJ (2012), W Tunezji nie będzie szariatu, „Newsweek”, [online] https://www.newsweek.pl/polska/tunezja-odrzuca-szariat-w-tunezji-nie-bedzie-szariatu/pkt9hyy [dostęp: 11.10.2019].

M K (2014), Tunezja ma nową konstytucję, „Gazeta Wyborcza” 27.01, [online], https://wyborcza.pl/1,75399,15342243,Tunezja_ma_nowa_konstytucje.html [dostęp: 10.10.2019].

Mogouri A . (2018), Déséquilibres régionaux et inégalités sociales en Tunisie. Axes et actions prioritaires, Tunis.

Pędziwiatr K. (2019), Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu arabskiej wiosny, Wyd. Znak, Kraków.

Quel avenir pour l’industrie du phosphate en Tunisie?, (2018), Kapitalis, http://kapitalis.com/tunisie/2018/05/23/quel-avenir-pour-lindustrie-du-phosphate-en-tunisie/ [dostęp: 19.11.2019].

Radlicki M ., Feministyczna Tunezja, (2019), I nvestafrica.pl, http://www.investafrica.pl/2019/06/feministyczna-tunezja/ [dostęp: 14.10.2019].

Rolewicz-Orpiszewska A . (2016), System konstytucyjny Tunezji, Wyd. R ozpisani.pl, Łódź.

Stachurska-Szczesiak K. (2019), Rozwój samopodtrzymujący w polityce Unii Europejskiej w państwach Maghrebu, Wyd. UMCS, Lublin.

Tunisie: Le taux d’inflation se stabilise en septembre à 6,7%, (2019), W ebmanagercenter, [online], https://www.webmanagercenter.com/2019/10/04/439666/tunisie-le-taux-dinflation-se-stabilise-en-septembre-a-67/ [dostęp: 13.11.2019].

Tunisie: les chiffres de 2018 augurent une année délicate pour 2019, (2019), “Politique Économique”, [online], https://www.jeuneafrique.com/744953/economie/tunisie-les-chiffres-de-

-augurent-dune-annee-delicate-pour-2019/ [dostęp: 19.11.2019].

Wójcik J . (2017), Tunezja zezwoli kobietom na małżeństwo z niewiernymi, [online] https://euroislam.pl/tunezja-zezwoli-kobietom-na-malzenstwo-z-niewiernymi-i-pelne-prawa-w-dziedziczeniu [dostęp: 10.10.2019].

Yahmed M.B., (2018), Tunisie: l’optimisme est la foi des révolutions, “Jeune Afrique”, [online], https://www.jeuneafrique.com/mag/675056/politique/edito-tunisie-loptimisme-est-la-foi-des-revolutions/ [dostęp: 22.11.2019].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.2.9-24
Data publikacji: 2021-08-03 11:03:49
Data złożenia artykułu: 2019-11-27 10:03:31


Statystyki


Widoczność abstraktów - 844
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 810

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Elżbieta Stachurska-Szczesiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.