Podejście interpretacyjne w nauce o p olityce – omówienie 4. numeru „Teorii Polityki”

Kamil Aksiuto

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest omówieniu 4. numeru czasopisma naukowego „Teoria Polityki”, który ukazał się w 2020 r. Każdy numer tego czasopisma posiada temat przewodni. Artykuły zebrane w numerze 4. „Teorii Polityki” objaśniają i egzemplifikują różne warianty podejścia interpretacyjnego rozumianego jako ogólny model uprawiania nauki o polityce.


Słowa kluczowe


hermeneutyka, interpretacja, nauki o polityce, wyjaśnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anderson R.L. (2008), The Debate over the Geisteswissenschaften in German Philosophy, [w:]

The Cambridge History of Philosophy 1870–1945, ed. T. Baldwin, Cambridge University Press, Cambridge, s. 221–234.

Arystoteles (2007), Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Bachryj-Krzywaźnia M. (2016), Interpretacjonizm narratywistyczny. Filozoficzna geneza, założenia metodologiczne i potencjał analityczny, [w:] Liberalizm i teoria polityczna, red. Ł. Dulęba, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 127–146.

Ball T. (2020), Lincoln’s Deadly Hermeneutics, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 197–215. DOI: https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.024.11790.

Bevir M., Rhodes R.A.W. (2016), Interpretive political science: mapping the field, [w:] Routledge Handbook of Interpretive Political Science, ed. M. Bevir, R.A.W. Rhodes, Routledge, New York, s. 3–27.

Blok Z., Kołodziejczak M. (2020), Interpretacja w nauce o polityce – formy obecności, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 7–10.

Brożek P. (2020), Legal Interpretation: Towards a New Paradigm?, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 79–92. DOI: https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.017.11783.

Czajowski A. (2020), Wyjaśnianie empiryczne a wyjaśnianie interpretacyjne działań politycznych, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 43–60.

Hanson R.L. (2020), Original Intent and Popular Government: A Madisonian Perspective, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 217–240. DOI : https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.025.11791.

Hudzik J.P. (2020), Władza i to, co politycznie nieokreślone: niewczesne rozważania o dekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 139–166. DOI : https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.021.11787.

Jabłoński A.W. (2020), Interpretacje w naukach społecznych – aspekty teoretyczne i metodologiczne, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 11–30. DOI : https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.013.11779.

Johnson R., Cuerton A., Kant’s Moral Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/

[dostęp: 25.07.2020].

Kułakowska M. (2020), Interpretive Theories in Political Science, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 31–41. DOI: https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.014.11780.

Kurowska X. (2020), Interpretive Scholarship in Contemporary International Relations, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 93–107. DOI : https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.018.11784.

Laska A. (2020), O niezbędności politologicznej interpretacji – subiektywność i narracyjność jako determinanty warsztatu politologa, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 167–182. DOI : https://doi.

org/10.4467/25440845TP.19.022.11788.

Nocoń J. (2020), Interpretacja funkcji w socjobiologicznych koncepcjach polityki, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 183–195. DOI : https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.023.11789.

Pierzchalski F. (2020), „Zewnętrzność” interpretacji. Badanie polityki w ujęciu eksternalistycznym, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 61–77.

Taylor Ch. (1985), Interpretation and the Sciences of Man, [w:] Ch. Taylor, Philosophy and the Human Sciences, Philosophical Papers 2, Cambridge University Press, Cambridge, s. 15–57.

Teichert D. (2020), Hermeneutics: Polity, Politics, and Political Theory in Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 123–138. DOI : https://doi.org/10.4467/254

TP.19.020.11786.

Węgrzecki J. (2020), Teoria polityki – powszechność interpretacjonizmu na przykładzie rekonstrukcji, „Teoria Polityki”, nr 4, s. 109–122. DOI : https://doi.org/10.4467/25440845TP.19.019.11785.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.2.141-151
Data publikacji: 2021-08-03 11:04:01
Data złożenia artykułu: 2020-09-13 10:02:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 458
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 161

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Kamil Aksiuto

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.