Stosunki Królestwa Maroka z państwami europejskimi w okresie panowania Hasana II (1961–1999): wybrane aspekty

Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

Streszczenie w języku polskim


W artykule ukazane zostały główne aspekty relacji Królestwa Maroka z wybranymi państwami Europy – Francją, Hiszpanią, Maltą oraz Watykanem – w okresie panowania króla Hasana II (1961–1999). W pracy podniesiony został także wątek stosunków królestwa ze Wspólnotą Europejską. W celu rekonstrukcji relacji Maroka z krajami europejskimi sięgnięto po źródła pierwotne, wykorzystano zasoby internetowe oraz przeprowadzono krytyczną analizą literatury przedmiotu.


Słowa kluczowe


Maroko; Hasan II; Europa; polityka zagraniczna; stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of the Kingdom of Morocco concerning the Abolition of Visas, 22 January 1976. Treaty Series no. 157, Department of Information, Malta.

Charte de Casablanca (7 janvier 1961). Annuaire de l'Afrique du Nord, Documents Maroc, 1964.

Cooperation Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Morocco, 27/09/1978. Official Journal L 264/2.

Cultural and Scientific Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of the Kingdom of Morocco, 22 January 1976. Treaty Series no. 152, Department of Information, Malta.

Economic and Technical Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of the Kingdom of Morocco, 22 January 1976. Treaty Series no. 153, Department of Information, Malta.

Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, 18/03/2000. Official Journal L 070/2.

Stqarrija mill-Prim Ministru fil-Kamra tad-Deputati, Żjara ta’delegazzjoni maltija fil-Marokk, Pariġi u Londra bejn is-27 u t-30 ta’Novembru, 2 ta’ Diċembru 1974, P.M. 28/74.

Stqarrija mill-Prim Ministru fil-Kamra tad-Deputati, Żjara tal-Prim Ministru tal-Marokk, 26 ta’ Jannar 1976, P.M. 1/76.

Trade Agreement between the Government of the Republic of Malta and the Government of the Kingdom of Morocco, 22 January 1976. Treaty Series no. 156, Department of Information, Malta.

Benoist-Méchin J., 2010. Histoire des Alaouites. Editions Perrin Mesnil-sur-l'Estrée.

Dziubiński A., 1983. Historia Maroka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław.

Holgado Molina M., Ostos Rey M., 2002: Los acuerdos de pesca marítima entre España y Marruecos: evolución histórica y perspectivas. Estudios Agrosociales y Pesqueros, nr 194, 189–216.

Jarecka-Stępień K., 2018: Polityka zagraniczna Maroka. W: Wprowadzenie do polityka zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wchodu i Afryki Północnej, Woźniak-Bobińska M., Solarz A.M. (red.), Scholar Warszawa, 418–443.

Madeyska D., 2008. Historia współczesna świata arabskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa.

Malinowski M., 2004. Sahara Zachodnia. Konflikt terytorialny między Marokiem a Hiszpanią w latach 1956‒1976, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń.

Morales Lezcano V., 2006. Historia de Marruecos. De los orígenes tribales y las poblaciónes nómadas a la independencia y la monarquía actual. La Esfera de los Libros Madrid.

Pennell C.R., 2009. Breve historia de Marruecos, Alianza Editorial Madrid.

Pérez García G., 2003: La falacia histórica sobre la colonia de Ifni. Historia y Comunicación Social, vol. 8, 207–222.

Stachurska K., 2004: Polityka Francji wobec Maroka w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio K, vol. XI, 39–58.

Tsoukalis L., 1977: The EEC and the Mediterranean: Is 'Global' Policy a Misnomer?. International Affairs, vol. 53, no. 3, 422–438.

Willis M., Messari N., 2003: Analyzing Moroccan Foreign Policy and Relations with Europe. The Review of International Affairs, vol. 3, no. 2, Winter, 152–172.

Żebrowski J., 2001. Maroko. Współczesność a historia, Wydawnictwo Akademickie Dialog Warszawa.

Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations, Diplomatic Relations Of The Holy See, https://holyseemission.org/contents/mission/diplomatic-relations-of-the-holy-see.php [dostęp: 03.04.2021].

Royaume du Maroc, Biographie de Sa Majesté Mohammed VI, https://www.maroc.ma/fr/content/biographie-de-sa-majest%C3%A9-mohammed-vi [dostęp: 05.05.2021].

The Holy See, Apostolic journey of His Holiness Pope Francis to Morocco, 30–31 March 2019, https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-marocco-2019.html [dostęp: 05.05.2021].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2020.15.2.79-90
Data publikacji: 2022-01-09 20:34:39
Data złożenia artykułu: 2021-06-14 16:07:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 554
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 461

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.