Uwagi na temat organizacji powszechnego głosowania korespondencyjnego w czasie trwania stanu epidemii

Marcin Strzymiński

Streszczenie w języku polskim


Wybory prezydenckie zaplanowane pierwotnie na 10 maja 2020 roku zbiegły się w czasie z wybuchem epidemii koronawirusa i wprowadzeniem stanu epidemii. W związku z tym polskie państwo musiało podjąć działania, które umożliwią wszystkim obywatelom skorzystanie z przyznanego im przez Konstytucję RP czynnego prawa wyborczego jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo w wymiarze zdrowotnym. Rozwiązaniem tego problemu miało być powszechne głosowanie wyłącznie w formie korespondencyjnej. Celem artykułu jest zebranie i omówienie najważniejszych wątpliwości związanych z organizacją takiej formy wyborów, w tym między innymi kwestii: zapewnienia tajności głosowania, organu odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów, zmian w prawie wyborczym w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed datą głosowania, a także możliwości przeprowadzenia wyborów w czasie stanu nadzwyczajnego.


Słowa kluczowe


głosowanie korespondencyjne; wybory; stan epidemii; wybory prezydenckie; Polska; kodeks wyborczy;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B. (2015) Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa.

Jakubowski P., Cisza legislacyjna - zasada prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy 4(129)/2015.

Korycki K., Alternatywne techniki głosowania a frekwencja wyborcza, Studia Wyborcze, Tom XXIII, 2017.

Kryszeń G. (2007) Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, Białystok.

Prokop K. (2005) Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Białystok.

Sokala A., Michalak B., Uziębło P. (2013) Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa.

Sześciło D. (2013), Modele administracji wyborczej w wybranych państwach, Studia Wyborcze 2013, tom 15.

Zbieranek J. Alternatywne metody głosowania w polskim prawie wyborczym, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2021.16.1.67-79
Data publikacji: 2022-01-10 22:01:09
Data złożenia artykułu: 2021-10-13 13:35:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 401
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 569

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Marcin Strzymiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.