Wpływ organizacji międzynarodowych i rządu na politykę bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce

Tomasz Marcin Słapczyński

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęto próbę zbadania, w jaki sposób organizacje międzynarodowe i ich polityka wpływają na proces podejmowania decyzji dotyczących polskiej polityki bezpieczeństwa żywnościowego. Czy stanowią one bodziec dla podejmowanych decyzji, czy są one uzupełnieniem już istniejącej polityki rządu dotyczącej food security. Główne pytana badawcze dotyczy tego czy narodowa polityka food security jest na zadowalającym poziomie czy niezbędne jest jednak uzupełnienie jej poprzez ingerencję organizacji międzynarodowych. Artykuł podzielony jest na kilka akapitów: polska narodowa strategia żywnościowa, wpływ Unii Europejskiej na bezpieczeństwo żywnościowe Polski i działania organizacji na bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce, stosowane metody badań polityki bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, analiza sektora rolnego w Polsce oraz ogólne analiza polityki bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z polityką, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem żywnościowym. Opisano również rolę różnych organizacji w rozwoju bezpieczeństwa żywnościowego. Scharakteryzowane zostaną także indywidualne działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe i rząd w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.


Słowa kluczowe


EBOR; UE; bezpieczeństwo żywnościowe; strategia gospodarcza; rolnictwo w Polsce

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


FAO (1996), Declaration on world food security. World Food Summit, FAO, Rome.

Kraft M. E., Furlong S. R. 2017. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives.

Morrison, J.A. & Pearce, R. 2000. The Impact of Further Trade Liberalisation on the Food Security Situation in Developing States. OECD Paris.

OECD (2002). The medium term impacts of trade liberalisation in OECD states on the food security of non-member states. Paris: OECD.

OSCE/ODIHR: Republic of Poland, Parliamentary Elections, 25 October 2015, Election Assessment Mission Report, Warsaw, 26 January 2016,

Pinstrup-Andersen P., 2009. Food security: definition and measurement. Springer Science + Business Media B.V. & International Society for Plant Pathology.

Poland and FAO Partnering to achieve sustainable food systems, http://www.fao.org/3/az522e/AZ522E.pdf,

Poland Country Strategy 2018-2023 as approved by the Board of Directors on 11 April 2018 document, https://www.ebrd.com/where-we-are/poland/overview.html,

Poland diagnostic paper: Assessing progress and challenges in developing a sustainable market economy (2018), London, s. 8. https://www.ebrd.com/where-we-are/poland/overview.html,

Timmer P.. Walter C., Falcon P., Pearson S. R., (1983) Food Policy Analysis, Baltimore and London.

Timmer, C. P., 2015. Food Security and Scarcity (Why Ending Hunger Is So Hard) The Political Economy Of Food Security: Food Price Volatility And Policy Responses. Philadelphia,

USDA (1999). Food Security Assessment. USDA Economic Research Service. Situation and Outlook series GFA-11 Washington DC.

FAO (1999). Agricultural Trade and Food Security. Agricultural Trade Factsheet - Third Ministerial Conference. Rome, FAO,

http://ec.europa.eu/chafea/food/index_en.htm, (accessed 26.06.2021).

http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=POL, (accessed 26.06.2021).

http://www.ippt.pan.pl/Repository/o2093.pdf, (accessed 26.06.2021).

http://www.polreff.org/o-programie.html, (accessed 26.06.2021).

http://www.polseff.org/, (accessed 26.06.2021).

https://ec.europa.eu/food/overview_en, (accessed 26.06.2021).

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt/network_en, (accessed 26.06.2021).

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en, (accessed 26.06.2021).

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety.html?root_default=SUM_1_CODED%3D30&locale=en, (accessed 26.06.2021).

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/food_safety/3010.html?root=3010, (accessed 26.06.2021).

The Food and Agriculture Organization, http://www.fao.org/3/y4671e/y4671e05.htm#TopOfPage, (accessed 26.06.2021).

http://documents.worldbank.org/curated/en/308741468762347702/Food-policy-analysis, (accessed 26.06.2021).

Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku (sygn. OS.7642-17-60/10).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2021.16.1.57-66
Data publikacji: 2022-01-10 22:01:07
Data złożenia artykułu: 2021-12-12 17:25:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 463
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 256

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Tomasz Marcin Slapczynski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.