Handel bronią w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów w latach 2008-2020

Ireneusz Topolski

Streszczenie w języku polskim


Handel bronią wpływa na rozbudowę potencjału militarnego przez państwa, a tym samym na ich międzynarodową pozycję militarną. Pośrednio jest on także powiązany z porozumieniami dotyczącymi kontroli zbrojeń, a szczególnie dotyczącym transferu uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Potencjał militarny państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów jest bardzo zróżnicowana. Dodatkowo części z nich podjęła modernizację swoich armii, połączoną z zakupami uzbrojenia. W konsekwencji prowadzi to do pojawiania się różnych subregionalnych wyścigów zbrojeń. Jednak region mimo występowania sporów terytorialnych i granicznych uważa się za stabilny, a ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego o charakterze międzynarodowym jest niskie. Natomiast dominujące w Ameryce Łacińskiej i Karaibach zagrożenia niemilitarne o podłożu wewnętrznym wpływają znacząco na utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego. Powyższe problemy przekładają się na poziom handlu bronią w regionie. W niniejszym artykule poddano analizie kwestie dotyczące podejścia państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów do porozumień związanych z handlem bronią. Ze względu na złożoność tematu, scharakteryzowane zostaną najważniejsze problemy dotyczące poziomu eksportu i importu uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, jak też główni dostawcy techniki wojskowej do państwa regionu.

Słowa kluczowe


Ameryka Łacińska i Karaiby; handel bronią; porozumienia o handlu bronią; dostawcy uzbrojenia; import uzbrojenia; eksport uzbrojenia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arms Trade Treaty, URL .

Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction, URL .

Signatories and ratifications. A-63: Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials, URL

A-63: Inter-American Convention Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition, Explosives, and Other Related Materials, URL .

Signatories and ratifications. A-64: Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions (A-64), URL .

Inter-American Convention on Transparency in Conventional Weapons Acquisitions, URL.

Krzywicka K., Ameryka Łacińska i Karaiby, [w:] Międzynarodowe Stosunki Polityczne, M. Pietraś (red.), Lublin 2021.

Międzynarodowe Stosunki Polityczne, M. Pietraś (red.), Lublin 2021.

The Military Balance 2021, International Institute for Strategic Studies, London 2021.

Topolski I., Kontrola i redukcja zbrojeń, [w:] Międzynarodowe Stosunki Polityczne, M. Pietraś (red.), Lublin 2021.

Topolski, The Military Standing of the Countries in Latin America and the Caribbean Region in the Period Between 2008–2020, „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, Vol. 9, 2020.

Stockholm International Peace Research Institute, URL < https://www.sipri.org/>.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2021.16.1.7-19
Data publikacji: 2022-01-10 22:01:01
Data złożenia artykułu: 2021-12-17 22:27:29


Statystyki


Widoczność abstraktów - 477
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 380

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Ireneusz Topolski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.