RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ LITWY A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Renata Magor

Streszczenie w języku polskim


W artykule przedstawiono w ogólnym zarysie rynek energii elektrycznej na Litwie. Opierając się na literaturze przedmiotu oraz danych źródłowych, opisano istotne cechy, sposoby pozyskania energii elektrycznej. Bilans energetyczny Litwy został podany szczegółowej analizie, ponieważ jest podstawowym narzędziem określającym stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie wniosków dotyczących bezpieczeństwa energetycznego Litwy.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.63
Data publikacji: 2015-05-23 22:15:16
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 11:42:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.