PROBLEM BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO W KONFLIKCIE ROSYJSKO-CZECZEŃSKIM

Patrycja Zając

Streszczenie w języku polskim


Konflikt w Czeczenii stanowi zagrożenie nie tylko dla integralności terytorialnej Rosji, ale również dla jej bezpieczeństwa energetycznego. Kwestie energetyczne były jednym z głównych środków nacisku, który został zastosowany przez Rosję w stosunku do Czeczenii. Punktem docelowym działań Rosji było przekształcenie Czeczenii z eksportera ropy, w całkowicie uzależnionego od Federacji Rosyjskiej odbiorcę energii. Artykuł stanowi próbę określenia znaczenia surowców naturalnych i bezpieczeństwa energetycznego dla Rosji i Czeczenii. Autorka stwierdza, że chociaż samo wydobycie surowców miało większe znaczenie dla Czeczenii, to zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i rozgrywka o surowce Morza Kaspijskiego sprawiły, że Czeczenia stała się dla Rosji szczególnie ważna.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.153
Data publikacji: 2015-05-23 22:15:18
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 12:01:12

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.