STRATEGIA ENERGETYCZNA CHIN WOBEC AZJI CENTRALNEJ – KONSEKWENCJE DLA EUROPY

Łukasz Gacek

Streszczenie w języku polskim


Po rozpadzie Związku Radzieckiego w Azji Centralnej wykształciła się potencjalna możliwość otwarcia nowych połączeń eksportu surowców do Europy, Azji Południowej oraz Azji Wschodniej. Azja Centralna doskonale wpisuje się w chiński plan długookresowego zabezpieczenia dostaw energii. Zainteresowanie Chin koncentruje się zarówno na zasobach surowcowych będących w dyspozycji państw regionu jak również ich potencjale tranzytowym, pozywającym pozyskiwać energię z innych obszarów. Na tym polu Chiny rywalizują z Europą, zarówno o złoża surowcowe jak i trasy przesyłu.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.193
Data publikacji: 2015-05-23 22:15:19
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 12:08:00

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.