Dylematy badań zjawiska i pojęcia ryzyka

Tadeusz Teofil Kaczmarek

Streszczenie w języku polskim


W opracowaniu tym został dokonany chronologiczny przegląd badań prowadzonych nad ryzykiem, a następnie analiza relacji występujących między teorią nauki w odniesieniu do ryzyka oraz wykorzystania metodologii naukowej w tej nowej dyscyplinie. W szczególności przedstawione zostało zagadnienie doskonalenia narzędzi pomiaru ryzyka. Prowadzone są również wstępne rozważania nad interdyscyplinarnym badaniem zdywersyfikowanego ryzyka. Przedstawione zostały w nim strategie zmierzające do ograniczenia globalnego ryzyka i powstających zagrożeń dla środowiska naturalnego wykorzystując tu raport Human Choice and Climate Change. Nie można też było pominąć kwestii eksplozji informacji i jej wpływu na dalsze badania ryzyka, a także znaczenia modnych obecnie badań transdyscyplinarnych. Esej kończy próba odpowiedzi na pytanie dotyczące odpowiedzialności uczonych za skutki prowadzonych badań. Stanowi także wprowadzenie do badań nad filozofią ryzyka.


Słowa kluczowe


Zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, metodologia badań naukowych, poszukiwanie pewności, narzędzia pomiaru ryzyka, teoria gier, globalne ryzyko, zmiany klimatyczne, eksplozja zasobów informacji, znaczenie badan transdyscyplinarnych.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2015.10.1.29
Data publikacji: 2018-09-12 07:54:55
Data złożenia artykułu: 2018-05-04 14:31:38

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tadeusz Teofil Kaczmarek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.