Wizja bezpieczeństwa w Basenie Morza Śródziemnego w świetle wystąpień państw regionu w debacie generalnej 67. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (Nowy Jork, 25 września–1 października 2012 r.)

Wojciech A. Jasiński

Streszczenie w języku polskim


Debaty generalne dorocznych sesji Zgromadzenia Ogólnego (ZO), w których udział biorą wysokiej rangi przedstawiciele państw członkowskich Narodów Zjednoczonych (NZ) przyciągają uwagę opinii publicznej. Dla regionu BMŚ debata podczas 67. sesji miała szczególne znaczenie ze względu m.in. na fakt, że wzięło w niej udział po raz pierwszy wielu nowych przywódców państw po wydarzeniach arabskiej wiosny z 2011 r. Odbiły się one szerokim echem w kluczowych wystąpieniach przywódców państw, antycypując wydarzenia, z jakimi przyszło nam się mierzyć w ostatnich latach. Debaty generalne dorocznych sesji ZO stanowią więc cenne i systematyczne źródło informacji, ale także inspirację do działań na uniwersalnym forum, jakim są agendy systemu NZ.


Słowa kluczowe


67. sesja ZO ONZ, region Morza Śródziemnego, arabska wiosna

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2015.10.2.7
Data publikacji: 2018-09-12 08:14:15
Data złożenia artykułu: 2018-05-14 11:44:42


Statystyki


Widoczność abstraktów - 446
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 163

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wojciech A. Jasiński

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.