Potencjalne możliwości eksportu gazu ziemnego z Basenu Morza Śródziemnego do Europy

Mariusz Ruszel

Streszczenie w języku polskim


Zasoby ropy naftowej oraz gazu ziemnego, jakie odkryto w basenie Morza Śródziemnego (BMŚ), mogą w perspektywie czasu wpłynąć na sytuację geopolityczną w regionie. Teoretycznie nowe złoża gazu ziemnego mogą być wydobywane przez Cypr, Egipt, Grecję, Izrael, Liban, Syrię oraz Turcję. Jednak niestabilność polityczna w regionie oraz brak uregulowania terenów spornych opóźni zarówno prace poszukiwawcze, jak i wydobywcze, a w niektórych przypadkach może przyczynić się do zablokowania koncesji. Zasadniczym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy państwa BMŚ mogą stać się eksporterami gazu ziemnego? W jaki sposób surowiec ten mógłby być dostarczany do Europy. Czy śródziemnomorski gaz stanie się w najbliższych kilkunastu latach istotnym źródłem dostaw do Unii Europejskiej, a także czy wpłynie na integrujący się rynek energii w Europie? W artykule wykorzystano metodę analizy politologicznej, metodę czynnikową, zastosowano teorię geopolityki i posłużono się techniką prognozowania. Wnioski z przeprowadzonej analizy badawczej wskazują, że w obecnej sytuacji geopolitycznej śródziemnomorski gaz może być co najwyżej uzupełniającym źródłem dla Europy, lecz wymaga to podjęcia wysiłku inwestycyjnego na budowę infrastruktury energetycznej, która pomimo deklaracji poszczególnych państw, nie zostanie zbudowana w deklarowanych terminach.


Słowa kluczowe


gaz ziemny, LNG terminal, Morze Śródziemne, Lewiatan, bezpieczeństwo energetyczneDOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2015.10.2.125
Data publikacji: 2018-09-12 08:14:15
Data złożenia artykułu: 2018-05-14 13:37:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 579

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mariusz Ruszel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.