Japonia i Tajwan – strategiczna konwergencja

Csaba Barnabas Horváth

Streszczenie w języku polskim


Artykuł dotyczy współzależności strategicznych Japonii i Tajwanu. Są one konsekwencją z jednej strony wzrostu Chin, z drugiej coraz większej militarnej aktywności Japonii w regionie. Tajwan chcąc ochronić swój obecny status potrzebuje zbudowania silnej koalicji w regonie. Zachowanie status quo Tajwanu leży również w interesie Japonii, ze względu na jego położenie geopolityczne. Tajwan pełni rolę bariery pomiędzy Chinami a otwartym Pacyfikiem, będąc częścią tzw. pierwszego łańcuch wysp. Zatem przejęcie Tajwanu przez Chiny miałoby katastrofalne skutki dla Japonii, oraz zachwiałoby poważnie równowagę w regionie Azji i Pacyfiku.


Słowa kluczowe


geopolityka, stosunki w Cieśninie Tajwańskiej, konstytucja Japonii, Japonia, Tajwan, sosunki japońsko-tajwańskie

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.1.85
Data publikacji: 2018-09-17 10:59:41
Data złożenia artykułu: 2018-05-14 14:48:03


Statystyki

Widoczność abstraktów - 117
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 9

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Csaba Barnabas Horváth

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.