Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście kryzysu wschodniego

Aleksandra Kułaga

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane z bezpieczeństwem Unii Europejskiej (UE) w kontekście kryzysu wschodniego. Główny nacisk położono na czynniki – ekonomiczny i militarny, które determinują zarówno wzajemne relacje pomiędzy państwami członkowskimi UE, jak i relacje UE z Rosją. W artykule opisano przyczyny wybuchu konfliktu wschodniego oraz działania UE podjęte w odpowiedzi na aktywność Rosji i lokalnych separatystów na terenie Ukrainy. Poruszono również kwestię zmiany w relacjach między państwami na forum UE. Zgodnie z tezą niniejszego artykułu w kontekście kryzysu wschodniego coraz częściej zauważalne jest odchodzenie od pogłębionej współpracy na poziomie wspólnotowym i koncentrowanie się na interesach narodowych.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo UE, kryzys wschodni, realizm, liberalizm, stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abcukraina.pl, 30 maja 2012, Mniejszości narodowe na Ukrainie; dostępne za: http://www.abcukraina.pl/ukraina-spoleczenstwo/mniejszosci-narodowe-na-ukrainie.html.

Bajor P., 2014: „Operacja” Krym – aneksja półwyspu i jej konsekwencje, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. 12 (2), 37–56.

Ведомости Верховной Рады Украины [ВВР Украины], 1996. КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ; available in: http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf (30.06.2015).

Bielecki J., 1 marca 2015, Broń marines dla Rosjan, Rzeczpospolita.pl; dostępne za: http://www.rp.pl/artykul/1182934.html (28.07.2015).

Council of the European Union, 16 February 2015 [Council a]. List of persons and entities under EU restrictive measures over the territorial integrity of Ukraine. PRESSE 1/41; available in: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/ (29.06.2015).

Council of the European Union [Council b], 11 September 2014. Reinforced restrictive measures against Russia. Brussels. ST 12944/14, PRESSE 460.

Czaputowicz J., 2012. Bezpieczeństwo Miedzynarodowe: współczesne koncepcje. PWN Warszawa, 104–109, 133–143, 194–198.

Gazeta.pl, 12 maja 2014, Donieck i Ługańsk ogłaszają suwerenność. Turczynow: Organizatorów referendów czekają kary; dostępne za: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15949609,-Donieck_i_Lugansk_oglaszaja_suwerennosc__Turczynow_.html (30.06.2015).

European Council, 18 July 2014, Ukrainian crisis: EU broadens remit of sanctions; dostępne za: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2014/07/ukrainian-crisis-eu-broadens-remit-of-sanctions (29.06.2015).

European Union, Agencies and other EU bodies. “Europa.eu”; dostępne za: http://europa.eu/about-eu/agencies/index_en.htm (22.07.2015).

Gil A., 2014: Donbas w relacjach rosyjsko-ukraińskich – uwarunkowania i perspektywy. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. 12 (2), 123–138.

Kadraś S., Łoskot-Strachota A., 24 czerwca 2015, Konkurs ofert Gazpromu: ile nowych gazociągów do Europy?, OSW; dostępne za: http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-06-24/konkurs-ofert-gazpromu-ile-nowych-gazociagow-do-europy (21.07.2015).

Korzeniowski L.F., 2012. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Difin Warszawa, 46–47.

Koziej S., Pietrzak P., 2014: Szczyt NATO w Wali: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski, Bezpieczeństwo Narodowe. 31, 11–30.

Ministry of National Defence Republic of Lithuania, 30 March 2015 [a]. Drafting into the Mandatory Military Service to begin in May; available in: http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/conscription_into_the_continuous_mandatory_initial_military_service_begins_on_may_11.html (02.06.2015).

Ministry of National Defence Republic of Lithuania, 2 June 2015 [b]. National Support Element-Atalanta finished pre-deployment training; available in: http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/national_support_element-atalanta_finished_pre-deployment_training.html (02.06.2015).

Ministry of National Defence Republic of Lithuania, 1 June 2015 [c]. International Exercise Saber Strike 2015 will train roughly 6 thousand soldiers; available in: http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/international_exercise_saber_strike_2015_will_train_roughly_6_thousand_soldiers.html (02.06.2015).

Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczpospolitej (MON RP), Vademecum rezerwisty; dostępne za: http://mon.gov.pl/dokumenty/dzial/dokumenty/vademecum-rezerwisty-1032469/(22.07.2015).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, (MSZ RP) 21 February 2014. Agreement of the Settelement of Crisis in Ukrianie, available in: http://www.msz.gov.pl/resource/1c430b04-742e-4e3f-83be-a675d3ba2d7d:JCR (29.06.2015).

Misiuk A., 2008: Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego. WAiP Warszawa, 16–17.

NATO, 4–5 September 2014 [a]. Summit meeting of NATO Heads of State and Government, Newport, Wales, United Kingdom; available in: http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_111553.htm?mode=pressrelease (22.07.2015).

NATO, 5 September 2014. The Wales Declaration on the Transatlantic Bond; available in: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112985.htm (22.07.2015).

NATO Review magazine, 2014. Deterring hybrid warfare: a chance for NATO and the EU to work together?; dostępne za: http://www.nato.int/docu/review/2014/Also-in-2014/Deterring-hybrid-warfare/EN/index.htm (30.06.2015).

North Atlantic Council (NAC), 5 September 2014. Wales Summit Declaration; available in: http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm (22.07.2015).

Nowakowski Z., 2009. Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku. PWN Warszawa, 248.

Olszański T. A., 2014: Więcej jedności niż podziałów. Zróżnicowania wewnętrzne Ukrainy. Punkt widzenia. OSW. 40, 9–12.

PolskaTimes.pl, 2 maja 2014, EuroMajdan – nowa pomarańczowa rewolucja? Trwają protesty w Kijowie; dostępne za: http://www.polskatimes.pl/artykul/1049426,euromajdan-nowa-pomaranczowa-rewolucja-trwaja-protesty-w-kijowie-zdjecia-video,id,t.html?cookie=1 (30.06.2015).

Rada ds. Zagranicznych [a], 14–15 kwietnia 2014, Rada ds. Zagranicznych o Sytuacji na wschodzie Ukrainy; dostępne za: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2014/04/14-15/ (29.06.2015).

Rada ds. Zagranicznych [b], 23 czerwca 2014, Rada popiera działania Kijowa na rzecz planu pokojowego; dostępne za: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2014/06/23/ (29.06.2015).

Rada ds. Zagranicznych [c], 17 marca 2014, Rada potępia nielegalne referendum na Krymie; dostępne za: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2014/03/17/ (29.06.2015).

Rada ds. Zagranicznych [d], 3 marca 2014, UE potępia działania Rosji na Ukrainie, apeluje o dialog i jest gotowa na dalsze środki; dostępne za: http://www.onsilium.europa.eu/pl/meetings/fac/2014/03/03/ (29.06.2015).

Rada Europejska [a], 20 marca 2015, Konkluzje, EUCO 11/15, Bruksela.

Rada Europejska [b], 29 lipca 2014, Oświadczenie przewodniczącego Rady Unii Europejskiej Hermana Van Rompuya i przewodniczącego Komisji Europejskiej wydane w imieniu Unii Europejskiej dotyczące przyjętych dodatkowych środków ograniczających przeciwko Rosji, EUCO 158/14, Bruksela.

Rada Europejska [a], 20–21 marca 2014, Szczyt UE o kryzysie na Ukrainie i dalszych sankcjach; dostępne za: http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2014/03/20-21/ (29.06.2015).

Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej, 2014, Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie, dostępne za: http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/ukraine-crisis/ (29.06.2015).

Sulowski S., 2009: W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa wewnętrznego. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 1 (09), 9–13.

The State Council of the Republic of Crimea, 17 March 2014 [a]. On all Crimean referendum on March 16, 2014 for the reunification of the Crimea with Russia on the rights of the subject of the Russian Federation voted 96,77% of Crimean citizens; available in: http://www.rada.crimea.ua/en/news/17_03_2014_3 (30.06.2015).

The State Council of the Republic of Crimea (Council of Crimea), 4 February 2014 [b]. Protect the status and powers of Crimea!; available in: http://www.rada.crimea.ua/en/news/04_02_14_3 (30.06.2015).

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 26 października 2012. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, art. 19.

Traktat o Unii Europejskiej (TUE), 26 października 2012, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, art. 2–3.

TVN24, 2014, Porozumienie w Mińsku; dostępne za: http://www.tvn24.pl/raporty/porozumienie-w-minsku,953 (07.07.2015).

UNIAN.INFO Information Agnecy, 2014. Minsk Agreement: Full text in English; available in: http://www.unian.info/politics/1043394-minsk-agreement-full-text-in-english.html (07.07.2015).

Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea, 2014. Decree on holding referendum Crimean average; available in: http://www.rada.crimea.ua/en/act/11689 (30.06.2015).

Wiadomości.onet.pl, 24 kwietnia 2014, Premier Sobotka: Czechy i Słowacja przeciw dalszym sankcjom wobec Rosji; dostępne za: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/premier-sobotka-czechy--i-slowacja-przeciw-dalszym-sankcjom-wobec-rosji/1n58n (28.07.2015).

Wiadomości.wp.pl, 8 września 2014, Szczyt NATO w Newport – powrót do podstaw?; dostępne za: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Szczyt-NATO-w-Newport-powrot-do-odstaw, wid,16866941,wiadomosc.html (22.07.2015).

Wyligała H., 2014: Kształtowanie i monitorowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. 8 (1), 195–213.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.2.47
Data publikacji: 2018-09-12 08:53:08
Data złożenia artykułu: 2018-05-18 13:33:20


Statystyki


Widoczność abstraktów - 769
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 686

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Aleksandra Kułaga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.