Komunikowanie o zdrowiu i medycynie – rzeczywistość a przekazy medialne

Olga Białek-Szwed

Streszczenie w języku polskim


Artykuł omawia problemy pojawiające się w komunikacji pomiędzy pracownikiem służby zdrowia (lekarzem, pielęgniarką/pielęgniarzem, ratownikiem medycznym, stomatologiem, rehabilitantem, farmaceutą) a pacjentem. Wskazuje na asymetrię owych relacji, pokazuje różnicę pomiędzy dwoma sposobami komunikacji – autorytarnym i partnerskim. Próbuje zdiagnozować i opisać przeszkody, które utrudniają relację pacjent–lekarz. Na pojedynczych przykładach starano się pokazać, w jaki sposób współczesne media, przede wszystkim prasa, podejmują i realizują niniejszą tematykę.


Słowa kluczowe


komunikowanie o zdrowiu i medycynie, przekazy medialne na temat zdrowia i medycyny, komunikacja partnerska, komunikacja autorytarna, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barański J., Steciwko A., 2013, Rola gabinetu lekarskiego w budowaniu relacji lekarz–pacjent, [w:] Relacja lekarz–pacjent, red. J. Barański, A. Steciwko, Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław.

Barański J., Waszyński E., Steciwko A., 2017, Komunikowanie się lekarza z pacjentem, Wyd. Astrum, Wrocław.

Boczek K., Porozmawiaj z pacjentem, www.medexpress.pl/lekarz/porozmawiaj-z-pacjentem/7992/.

Christy N., 1979, Medspeak, „The New England Journal of Medicine”, no 9, p. 508.

Cieśla J., 2018, Kto pójdzie pod parawan?, „Polityka”, nr 25, s. 30–32.

Emanuel E.J., Emanuel L.L., 1992, For models of the physician – patient relationship, “The Journal of the American Medical Association” April 22/29, vol. 267, no 16, p. 2221–2226.

DOI: https://doi.org/10.1001/jama.1992.03490110048022.

Goban-Klas T., 1999, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. PWN, Warszawa–Kraków.

Hartman J., 2012, Władza i medycyna, „Polityka”, nr 5, s. 36.

Hebanowski M., Kliszcz J., Trzeciak B., 1995, Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa.

Hołdys A., 2003, Poczucie humoru, czyli dlaczego warto się śmiać. Chichot neuronów, „Gazeta Wyborcza”, dodatek „Nauka”.

Jarosz M.J., Kawczyńska-Butrym Z., Włoszczak-Szubzda A., 2012, Modele komunikacyjne relacji lekarz–pacjent–rodzina, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, t. 18, nr 3, s. 212–218.

Kowalska A.J., Włoszczak-Szubzda A., Jarosz M.J., 2011, Problemy komunikowania się pracowników medycznych z pacjentami głuchymi i głuchoniemymi, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, t. 17, nr 2, s. 96–99.

Lux Med.: komunikacja „Lekarz – Pacjent” oceniana po każdej wizycie, www.medycynaprywatna.pl/lux-med-komunikacja-lekarze-pacjenci [dostęp: 2.10.2013].

Motyka H., 2013, Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej, „Medycyna Rodzinna” nr 4, s. 124–128.

Nowina-Konopka M., 2016, Komunikacja lekarz–pacjent. Teoria i praktyka, Wyd. Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków.

Ostrowska A., 2001, Elementy kultury zdrowotnej społeczeństwa polskiego. Relacja pacjent–lekarz: nowa jakość?, „Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna”, nr 21, s. 109–122.

Ostrowska A., 2011, Paternalizm i partnerstwo. Społeczny kontekst relacji pacjent–lekarz, [w:] Etyczne aspekty decyzji medycznych, red. J. Hartman, M. Waligóra, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Pisarek W., 2008, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Rakowska A., 2003, Język komunikacja niepełnosprawność, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków.

Salmon P., 2002, Psychologia w medycynie wspomaga współpracę z pacjentem i proces leczenia, Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk.

Stangierska I., Horst-Sikorska W., 2007, Ogólne zasady komunikacji między pacjentem i lekarzem, „Forum Medycyny Rodzinnej”, nr 1, s. 58–68.

Szewczyk K., 2009, O bezsensie i potrzebie konstruowania modeli relacji lekarz pacjent, „Krytyka Lekarska”, nr 2–3, s. 17–38.

Walewski P., 2015, Twarze chorób, „Polityka”, nr 19, s. 94–96.

Walewski P., 2017, Słowo też leczy, „Polityka”, nr 51/52, s. 96–98.

Woźnicka A., O medycynie z uśmiechem, „Lekarski Poradnik Językowy”, www.lpj.pl.

Zembala A., 2015, Modele komunikacyjne w relacjach lekarz–pacjent, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ Nauki Ścisłe”, nr 11, s. 35–50.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.61-71
Data publikacji: 2020-03-17 20:30:53
Data złożenia artykułu: 2018-08-29 21:56:49


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1577
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 542

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Olga Białek-Szwed

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.