Pałeczki Campylobacter jako zagrożenie w produkcji żywności

Agata Satowska, Jakub Czerwiński, Mateusz Ossowski, Łukasz Wlazło

Streszczenie w języku polskim


Celem pracy było przeanalizowanie częstości występowania zakażeń wywołanych
przez pałeczki Campylobacter oraz rozpatrzenie możliwości działań zapobiegających zarażeniom. Przegląd piśmiennictwa dostępnych wyników badań pozwolił na określenie udziału bakterii Campylobacter w zakażeniach przewodu pokarmowego oraz wskazanie jej jako potencjalnego zagrożenia dla zdrowia populacji.


Słowa kluczowe


Campylobacter, kampylobakterioza, zakażenia, epidemiologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adedayo O., Kirkpatrick B. (2008), Campylobacter jejuni infections: update of presentation, diagnosis, and management, “Hosp. Physician.”, t. 44, s. 9–15.

Bessede E., Delcamp A., Sifre E., Buissonniere A., Megraud F. (2011), New methods for detection of Campylobacters in stool samples in comparison to culture, “J. Clin. Microbiol.”, t. 49, s. 941–944. DOI: https://doi.org/10.1128/JCM.01489-10.

Blaser M.J., Engberg J. (2008), Clinical aspects of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli infections, ASM Press, Washington, [w:] Campylobacter, red. J. Nachamkin, C.M. Szymanski, J. Blaser, 3rd ed., s. 99–121.

Czarkowski M. P., Cielebąk E., Staszewska-Jakubik E., Kondej B (2017), Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku, Warszawa.

Hu L., Kopecko D. J. (1999), Campylobacter jejuni 81–176 associates with microtubules and dynein during invasion of human intestinal cells, “Infect. Immun.”, nr 67, s. 4171–4182.

Humphrey T., O’Brien S., Madsen M. (2007), Campylobacters as zoonotic pathogens: a food production perspective, “Int. J. Food. Microbiol.”, nr 117, s. 237–257. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2007.01.006.

Janssen R., Krogfelt K.A., Cawthraw S., van Pelt W., Wagenaar J.A., Owen R.J. (2008), Host-pathogen interactions in Campylobacter infections: the host perspective, “Clin. Microbiol. Rev.” nr 21, s. 505–518. DOI: https://doi.org/10.1128/CMR.00055-07.

Kalischuk L.D., Inglis G.D., Buret A.G. (2009), Campylobacter jejuni induces transcellular translocation of commensal bacteria via lipid raNs, “Gut. Pathog.” 1, 2. DOI: https://doi.org/10.1186/1757-4749-1-2.

Łaniewski P., Jagusztyn-Krynicka E.K. (2013), Immunoprofilaktyka zakażeń Campylobacter, „Postępy Mikrobiologii”, nr 52, 3, s. 273–289.

Nachamkin I., Allos B.M., Ho T. (1998), Campylobacter species and Guillain-Barre syndrome. “Clin. Microbiol. Rev.”, nr 11, s. 555–567. DOI: https://doi.org/10.1128/CMR.11.3.555.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny – Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru (2018), Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku.

Rokosz N., Rastawicki W., Jagielski M., Hetkowska-Abramczyk Z. (2011), Wykrywanie przeciwciał dla pałeczek Campylobacter jejuni u dzieci z zespołem Guillain-Barre przy zastosowaniu różnych preparatów antygenowych, „Med. Dośw. Mikrobiol.”, nr 63, s. 255–261.

Rokosz N., Rastawicki W., Wołkowicz T. (2014), Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń wywoływanych przez pałeczki Campylobacter jejuni i Campylobacter coli u ludzi, „Postępy Hig. Med. Dośw.”, t. 68, s. 48–56.

Rożynek E., Dzierżanowska D., Stafiej-Modrowska E., Orłowski L. (1989), Biochemical and serologic characteristic of Campylobacter jejuni/coli strains causing diarrhea in children, “Med. Dośw. Mikrobiol.”, t. 41, s. 37–42.

Rożynek E., Dzierżanowska-Fangrat K., Korsak D., Konieczny P., Wardak S., Szych J., Jarosz M., Dzierżanowska D. (2008), Comparison of antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli isolated from humans and chicken carcasses in Poland, “J. Food

Prot.”, t. 71, s. 602–607. DOI: https://doi.org/10.4315/0362-028X-71.3.602.

Sadkowska-Todys M., Zieliski A., Czarkowski M. P. (2017), Choroby zakaźne w 2015 roku, „Przegląd Epidemiologiczny”, nr 71 (3), s. 295–309.

Silva J., Leite D., Fernandes M. Mena C., Gibbs P.A., Teixeira P. (2011), Campylobacter spp. asa Foodborne Pathogen: A Review, “Front Microbiol”, t. 2, s. 200. DOI: https://doi.org/10.3389/fmicb.2011.00200.

Szczepańska B., Andrzejewska M., Śpica D., Klawe J. (2014), Campylobacter spp. – niedoceniany w Polsce czynnik etiologiczny zakażeń przewodu pokarmowego, „Laboratorium Medyczne”, t. 95 (3), s. 574–579.

Szych J. (2007), Kampylobakterioza, [w:] Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, „Alfa-Medica Press”, Bielsko-Biała, s. 154–158.

Taylor D.E., Tracz D.M. (2005), Mechanisms of antimicrobial resistance in Campylobacter, [w:] J.M. Ketley, M.E. Konkel, Campylobacter. Molecular and cellular biology, Norfolk, UK, s. 193–204.

Wardak S., Duda U., Krasowska D., Szych J. (2009), Pałeczki Campylobacter jako dominujący etiologiczny czynnik bakteryjnego przewodu pokarmowego ludzi na przykładzie wybranego regionu Polski, „Przegl. Epidemiol.”, nr 63, s. 531–537.

Wieczorek K., Osek J. (2010), Występowanie Campylobacter spp. w stadach oraz w tuszach brojlerów w krajach Unii Europejskiej w świetle badań monitoringowych, „Życie Weter.”, nr 85, s. 534–537.

Wieczorek K., Osek J. (2014), Antybiotykooporność Campylobacter i Salmonella izolowanych w krajach Unii Europejskiej w 2012 r., „Życie Weter.”, nr 87, s. 557–559.

Wingstrand A., Neimann J., Engberg J., Nielsen E.M., Gerner-Smidt P., Wegener H.C., Mølbak K. (2006), Fresh chicken as main risk factor for campylobacteriosis, Denmark, “Emerg. Infect. Dis.”, t. 12, s. 280–284. DOI: https://doi.org/10.3201/eid1202.050936.

Wysok B., Pastuszczak-Frak M., Uradziński J., Gomółka-Pawlicka M., Dzisko J., Dziedzich M., Marko A. (2015), Występowanie i antybiotykooporność szczepów Campylobacter spp. wyizolowanych

od zwierząt rzeźnych i ludzi, „Medycyna Weterynaryjna”, t. 71 (12), s. 801–806.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.119-129
Data publikacji: 2020-03-17 20:30:59
Data złożenia artykułu: 2018-08-31 18:23:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1074
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 3056

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Agata Satowska, Jakub Czerwiński, Mateusz Ossowski, Łukasz Wlazło

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.