System międzynarodowy jako kategoria w nauce o stosunkach międzynarodowych

Dariusz Kondrakiewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza kategorii systemu międzynarodowego w nauce o stosunkach międzynarodowych. Autor omawia pojęcie systemu, następnie różnorodne definicje systemu międzynarodowego, jego główne części, klasyfikację systemów międzynarodowych oraz kategorię systemu międzynarodowego w ujęciu głównych paradygmatów teorii stosunków międzynarodowych: behawioralnego, realistycznego, liberalnego i konstruktywistycznego. Generalną konkluzją autora jest stwierdzenie, że system międzynarodowy wciąż pozostaje kluczową kategorią w nauce o stosunkach międzynarodowych.


Słowa kluczowe


system międzynarodowy, stosunki międzynarodowe, teoria stosunków międzynarodowych

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.3.75
Data publikacji: 2018-09-14 14:46:34
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 07:05:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1728
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1131

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dariusz Kondrakiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.