Instrument militarny polityki zagranicznej państwa

Ireneusz Topolski

Streszczenie w języku polskim


Znaczenie siły militarnej po zakończeniu zimnej wojny zostało ograniczone. Jednocześnie zakres instrumentów militarnych ulegał stopniowemu rozszerzeniu. Znaczący wpływ na zaistniałą sytuację wywarł rozwój technologiczny i wprowadzanie nowych systemów uzbrojenia oraz wzrost znaczenia podmiotów niepaństwowych, które stanowią zagrożenie, w większym stopniu dla społeczeństw, niż samych państw. Kwestia ta przełożyła się na formę wykorzystania instrumentu militarnego w polityce zagranicznej państw.

Niniejszy artykuł zawiera analizę pojęcia „instrument militarny”. Scharakteryzowane zostaną także formy wykorzystania instrumentu militarnego w polityce zagranicznej państwa. W niniejszym artykule poddano weryfikacji dwie hipotezy. Po pierwsze, formy wykorzystania instrumentu militarnego polityki zagranicznej państwa są dynamicznym procesem i ulegają stopniowemu poszerzeniu. Po drugie, mimo iż dominują pośrednie formy wykorzystania instrumentu militarnego, to jednak pojawiają się nowe możliwości, w tym związane z bezpośrednim użyciem sił zbrojnych o niskiej intensywności, tj. poniżej progu wojny.


Słowa kluczowe


państwo, polityka zagraniczna, instrumenty militarne

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.3.147
Data publikacji: 2018-09-14 14:46:38
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 13:11:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1424
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 5258

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ireneusz Topolski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.