Zbigniew Brzeziński – mąż stanu „przemyskiego” pochodzenia

Tomasz Olejarz

Streszczenie w języku polskim


Głównym przedmiotem analizy w artykule jest badanie akademickiej i politycznej aktywności Zbigniewa Brzezińskiego. Zbigniew Brzeziński urodził się jako syn polskiego dyplomaty w Warszawie w 1928 roku. Część czasów młodości spędził we Francji i w Niemczech, zanim Jego ojciec w służbie dyplomatycznej został wysłany w 1938 roku do Kanady. Był nauczycielem akademickim na uniwersytetach Harward i Kolumbia. W badaniach naukowych podejmował tematykę komunistycznego totalitaryzmu. Był doradcą prezydenta J. Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, wywierając znaczny wpływ na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych w owym czasie.


Słowa kluczowe


Zbigniew Brzeziński, polskie pochodzenia, polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, przywództwo polityczne, think-tank

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


PUBLIKACJE ZWARTE

Andianopoulos G. A., Kissinger and Brzezinski: The NSC and the Struggle for Control of U.S. National Security Policy, New York 1991.

Brzeziński Z., Between two ages. America’s role in the Technotronic Era, Viking Compass Book 1970.

Brzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998.

Brzeziński Z., Wybór. Dominacja czy przywództwo, Kraków 2004.

Brzeziński Z., Druga szansa. Trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Warszawa 2008.

Brzeziński Z., Scowcroft B., Ameryka i świat. Rozmowy o globalnym przebudzeniu politycznym, Łódź 2009.

Brzeziński Z., Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2012.

Brzeziński Z., Nowak-Jeziorański J., Listy 1959–2003, Warszawa 2014.

Brzeziński Z., Friedrich C., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956.

Brzeziński Z., The Permanent Purge: Politics in Soviet Totalitarianism, Cambridge, MA: Harvard University Press, Russian Research Center Studies, 1956.

Brzeziński Z., The Soviet Bloc: Unity and Conflict, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.

Brzeziński Z., Ideology and Power in Soviet Politics, New York: Praeger Books, 1962.

Brzeziński Z., Political Power: U.S.A./U.S.S.R, New York: Viking Press, 1964.

Brzeziński Z., Alternative to Partition: For a Broader Conception of America’s Role in Europe, New York: Published for the Council on Foreign Relations by McGraw-Hill, Atlantic Policy Studies Series, 1965.

Brzeziński Z., Alternative to Partition: For a Broader Conception of America’s Role in Europe, New York: Published for the Council on Foreign Relations by McGraw-Hill, Atlantic Policy Studies Series, 1965.

Brzeziński Z., Between Two Ages: America’s Role in the Technetronic Era, New York: Viking Press, 1970.

Brzeziński Z., Game Plan: A Geostrategic Framework for the Conduct of the U.S.-Soviet Contest, Boston: Atlantic Monthly Press, 1986.

Brzeziński Z., M. Strmecki, In Quest of National Security, Boulder, CO: Westview Press, 1988.

Brzeziński Z., The Grand Failure: the Birth and Death of Communism in the Twentieth Century, New York: Scribner, 1989.

Brzeziński Z., Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century, New York: Scribner, 1993.

Brzeziński Z., B. Scowcroft, R. Murphy, Differentiated Containment: U.S. Policy towards Iran and Iraq, Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations, Washington, DC: Brookings Institution, 1997.

Dallek R., Partners in Power. Nixon and Kissinger, New York 2007.

Daalder I.H., Destler I.M., In the Shadow of the Oval Office: Profiles of the National Security Advisers and the Presidents They Served-From JFK to George W. Bush, Simon & Schuster 2011.

Frankiewicz J., Zbigniew Brzeziński i jego związki z Przemyślem, Przemyśl 1999.

Frankowski P., Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006.

Kondrakiewicz D., Miedzy porządkiem a chaosem. Faza nierównowagi systemu międzynarodowego, Lublin 2015.

Król M., Zbigniew Brzeziński jako praktyk i teoretyk stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

Lubowski A., Zbig. Człowiek który podminował Kreml, Warszawa 2011.

Rothkopf D.J., Running the World: The Inside Story of the National Security Council and the Architects of American Power, New York 2005.

Wodziński R., Zbigniew Brzeziński wobec spraw Polski w latach 1977–1999, Toruń 2015.

Vaughan P., Autorytety. Zbigniew Brzeziński, Warszawa 2010.

Ziółkowska-Boehm A., Korzenie są polskie, Warszawa 1992.

ARTYKUŁY

Brzeziński Z., Polak we mnie, [w:] Z. Brzeziński, O Polsce, Europie i świecie 1988–2001, Warszawa 2002.

Brzeziński Z., Komunizm, Kapitalizm, Putinizm, „Gazeta Wyborcza” 30.04–3.05.2008 r.

Brzeziński Z., The Enduring Relevance of Jan Nowak-Jeziorański, Poland’s Future Challenges and the Legacy of Jan Nowak-Jezioranski, National Endowment for Democracy, http://www.ned.org/events/polands-future-challenges-and-the-legacy-of-jan-nowak-jezioranski/, dostęp: 9.12.2014 r.

Brzeziński Z., Toward universal political culture, The Korea Herald, http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20110919000844, dostęp: 19.09.2011 r.

Burzmiński W., Zbigniew Brzeziński – polskie korzenie, „Nowiny”.

Fukuyama F., Wyrazy uznania, [w:] Ch. Gati, Zbigniew Brzeziński. Strateg i mąż stanu, Warszawa 2014.

Gati Ch., Chronologia, [w:] Ch. Gati, Zbigniew Brzeziński. Strateg i mąż stanu, Warszawa 2014.

Garnfinkle A., Strateg, [w:] Ch. Gati, Zbigniew Brzeziński. Strateg i mąż stanu, Warszawa 2014.

Hunter R., Ciężka praca i dobra zabawa w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, [w:] Ch. Gati, Zbigniew Brzeziński. Strateg i mąż stanu, Warszawa 2014.

Kostecki W., Współczesna struktura mocarstwowości, [w:] Mocarstwowość na przełomie XX i XXI wieku. Teorie – analizy – prognozy, Poznań 2010.

Kosterkiewicz R., Mądrość jest źrenicą życia, „Życie Podkarpackie”.

Kuźniar R., Zbigniew Brzeziński – uczestnik i świadek wielkiej transformacji. Przedmowa, [w:] Zbigniew Brzeziński, O Polsce, Europie i świecie 1988–2001, Warszawa 2002.

Mead W.R., The Choice: Global Domination or Global Leadership by Zbigniew Brzezinski/Reviewed by Walter Russell Mead, https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2004-03-01/choice-global-domination-or-global-leadership; dostęp: marzec 2004 r.

Meller S., Patriotyczny realista, „Gazeta Wyborcza”.

Maciążek P., Dekalog Zbiga, Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/124-polityka/piotr-maciazek-dekalog-zbiga; dostęp: 16.06.2010 r.

Nyczek M., Po 53 latach Zbigniew Brzeziński znów w swoim pokoju dziecinnym przy ulicy Sienkiewicza 5. Waszyngton -Przemyśl. Więź ponad Atlantykiem, „Nowiny”.

Nowak-Jeziorański J., Słowo wstępne, [w:] Z. Brzeziński, Cztery lata w Białym Domu, Warszawa 1990.

Pietraś M., Pozimnowojenny ład międzynarodowy, [w:] M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

Ptasińska M. E., Słowo wstępne, [w:] Z. Brzeziński, Agonia Komunizmu, Paryż-Kraków 2014.

Rozmysłowicz W., Kiedy Brzeziński odwiedzi Przemyśl?, „Nowiny”.

Szeliga Z., Zbigniew Brzeziński honorowym obywatelem Przemyśla. Przez kontynenty i pokolenia, „Życie Przemyskie”.

Szabo S.J., Profesor, [w:] Ch. Gati, Zbigniew Brzeziński. Strateg i mąż stanu, Warszawa 2014.

Steel R., Totem and Taboo. It did not take long for a term that not long ago was slanderous to become a cliché, http://www.thenation.com/article/totem-and-taboo/, dostęp: 2.09.2004r.

Wasilewski Z. P., Saga rodu Brzezińskich, „Kronika Montrealska”.

WYBRANE ŹRÓDŁA INTERNETOWE

www.csis.org

www.foreignaffairs.com

www.georgetown.edu

www.ned.org

www.psz.pl

www.polskieradio.pl

www.thenation.com

www.whitehouse.gov

http://www.koreaherald.com

http://kronikamontrealska.com/

http://lo2przemysl.edu.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.3.251
Data publikacji: 2018-09-14 14:46:44
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 14:46:04


Statystyki


Widoczność abstraktów - 949
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 204

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Olejarz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.