Nietradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa w dyskursie tajwańskich prezydentów Chen Shui-Biana i Ma Ying-Jeou’a

Anna Rudakowska

Streszczenie w języku polskim


Podejście realistyczne jest nadal najczęściej stosowanym przy analizie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Tajwanu, a utrata terytorium i przyłączenie wyspy do Chin są uznawane za główne zagrożenia egzystencjalne. Niemniej jednak w dyskursie politycznym coraz częściej zwraca się uwagę na nietradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa, takie jak bezpieczeństwo zdrowotne, czy bardziej ogólne bezpieczeństwo jednostki ludzkiej. Celem artykułu jest zbadanie procesu sekurytyzacji, czyli włączania nowych zagadnień do sfery bezpieczeństwa Tajwanu, poprzez analizę dyskursu politycznego dwóch prezydentów tajwańskich – Chen Shui-biana i Ma Ying-jeou’a.

Jak się okazuje, w politycznej retoryce Tajwanu coraz więcej miejsca poświęca się zagrożeniom ekonomicznym i zdrowotnym. Artykuł ukazuje, że poruszanie w dyskursie kwestii związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym, prowadzi do ograniczenia udziału Tajwanu w światowym handlu. Powiązanie kwestii handlowych z politycznymi (problem suwerenności wyspy), przekłada się na protekcjonistyczną politykę handlową. Z drugiej strony, traktowanie pandemii jako zagrożenia dla bezpieczeństwa, pozwala tajwańskim politykom na ubieganie się o miejsce w Światowej Organizacji Zdrowia, niejako przyczyniając się do międzynarodowej legitymizacji wyspy i wzrostu jej znaczenie w stosunkach międzynarodowych.


Słowa kluczowe


nietradycyjne zagrożenia bezpieczeństwa (NTZ), polityka zagraniczna Tajwanu, Chen Shui-bian, Ma Ying-jeou, stosunki chińsko-tajwańskie

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.1.151
Data publikacji: 2018-09-17 10:59:45
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 10:59:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 589
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 168

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Anna Rudakowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.