The Muslim Brotherhood in Syria and its Role in Syria’s Current Situation

Małgorzata Samojedny

Streszczenie w języku polskim


The Muslim Brotherhood is a global organization with representatives in each Muslim or Muslim’s minority country. According to its doctrine, the movement main goal is establishment of the Caliphate based on principles of Islam. This global organization is recognized in many countries as a terrorist organization and banned. But still, it is the most underestimated movement in the whole Islamic world. Its role in current situation in Syria is not widely known but relevant. Though, it is the main creator and the eminence grise of the Syrian conflict, nobody recognizes this movement as a threat. The Syrian Branch of Muslim Brotherhood, as longtime Assad’s enemy, peruses to movement main goal, by stages: regime overthrow and authority takeover in Syria. The Author presents the role of the Muslim Brotherhood in Syrian conflict with historical background and the movement current multidimensional influences and goals.


Słowa kluczowe


Muslim Brotherhood, Syria, Assad, Arab Spring, Political Islam, Islamism

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Zdanowski J., Bracia Muzułmanie i inni, Szczecin 1986.

Samojedny M., Sunnickie Szkoły Prawa Muzułmańskiego, Acta Erasmiana t. V Varia, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.

Samojedny M., Wykładnia Prawa Islamu według Hanbalickiej Szkoły Prawa, Wrocławskie Studia Erazmiańskie t. VIII Rozprawa o metodzie prawa i polityki, Wydawnictwo: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.

Sadowski M., Dżihad – święta wojna w islamie, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego VIII, Warszawa 2013.

Polk W. R., Understanding Syria: from Pre-Civil War to Post-Assad, http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/12/understanding-syria-from-pre-civil-war-to-post-assad/281989/.

Porad L., The Syrian Muslim Brotherhood and the Asad Regime, Middle East Brief 47, Weltham 2010.

Seale P., The Syrian Timebomb, http://foreignpolicy.com/2011/03/29/the-syrian-time-bomb-2/.

Dzisiów – Szuszczykiewicz A., Arabska Wiosna – przyczyny, przebieg i prognozy, Bezpieczeństwo Narodowe XVIII, Warszawa 2011.

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62239.

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=53518.

http://www.raymondibrahim.com/2014/02/04/exposed-the-muslim-brotherhoodal-qaeda-connection/.

http://www.clarionproject.org/news/former-egyptian-jihad-leader-morsi-offered-25-mil-al-qaeda#.

https://www.youtube.com/watch?v=_isVqB05a3o.

https://www.facebook.com/Syrian.Revolution.

http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-newsyria/g2qm.

http://www.gatestoneinstitute.org/4297/muslim-brotherhood-ansar-bayt-al-maqdis http://www.clarionproject.org/sites/default/files/Muslim-Brotherhood-Special-Report.pdf .

http://www.shrc.org/en/?p=19753.

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/48514.

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29060&ref=search.php.

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29376&ref=search.php.

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29851&ref=search.php.

http://carnegieendowment.org/2013/05/07/struggling-to-adapt-muslim-brotherhood-in-newsyria/g2qm.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/exiled-muslim-brotherhood-plans-returnto-syria/2013/04/25/1160739a-adc6-11e2-98ef-d1072ed3cc27_story.html.

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=31782&ref=search.php.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.1.97
Data publikacji: 2018-09-17 12:03:48
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 11:48:49


Statystyki


Widoczność abstraktów - 649
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 344

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Samojedny

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.