Znaczenie badań naukowych dla gospodarki Svalbardu

Agnieszka Joanna Legutko

Streszczenie w języku polskim


Celem poniższego artykułu jest przedstawienie aktualnych zmian w sytuacji ekonomicznej Svalbardu oraz podkreślenie wpływu badań naukowych na szczególną strukturę gospodarczą archipelagu. Na początku autorka krótko opisuje główne okresy w historii tego obszaru, jednak główny nacisk jest położony na bieżącą sytuację, a więc spadki w przemyśle wydobywczym przy jednoczesnym wzroście obecności naukowców, rozwoju Centrum Uniwersyteckiego na Svalbardzie, a także rosnącej roli turystyki polarnej. Dzięki zastosowaniu metod ilościowych, a także bezpośredniej obserwacji i wywiadów z mieszkańcami podczas pobytu autorki na archipelagu latem 2015 r., opracowanie odpowiada na pytanie badawcze, w jaki sposób badania polarne wpływają na gospodarkę Svalbardu.


Słowa kluczowe


Svalbard, Spitsbergen, gospodarka Svalbardu, badania polarne na Svalbardzie, przemysł wydobywczy na Svalbardzie, Centrum Uniwersyteckie Svalbard

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


AKSENS D., 2013: The University Centre in Svalbard 1993–2012, Longyearbyen, available on-line: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/280489/NIFUrapport2013–34.pdf?sequence=1 (15/10/2016).

EISCAT, 2016: Welcome to EISCAT Scientific Association, available on-line: https://www.eiscat.se/about/ (20.10.2016).

GRYDEHØJ A., 2014: Informal diplomacy in Norway’s Svalbard policy: the intersection of local community development and Arctic international relations, “Global Change, Peace & Security”, vol. 26. no 1, p. 41–54.

JESSEN E.T., 2015: UNIS Annual report 2015, Longyearbyen, available on-line: http://www.unis.no/unis-annual-report-2015/ (20/10/2016).

JUSTIS-OG POLITIDEPARTMENTEN, 2016: Report to the Storting on Svalbard: Svalbard policy entering a new era, Oslo 2016, available on-line: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/faktaark/svalbard_eng.pdf (20/10/2016).

KONGSBERG SATELLITE SERVICES, 2016: Svalbard Satellite Station (SvalSat), available on-line: http://ksat.no/en/services%20ksat/svabard%20satellite%20station%20svalsat%20page/ (25.10.2016).

KRISTIANSEN J.E., 2014, This is Svalbard, Statistisk sentralbyrå 2014, available on-line: https://www.ssb.no/a/histstat/svalbard/this-is-svalbard2014.pdf (10.10.2016).

NORWEGIAN GO VERNMENT, 2011: Press release, 2016-05–11, No: 60 – 2016: Storting, White paper on the future of Svalbard, available on-line: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/white-paper-on-the-future-of-svalbard/id2500474/ (11.10.2016).

THE RESEARCH COUNCIL OF NORWAY, 2015: Svalbard Science Forum Report 2014, Oslo, available on-line: http://www.forskningsradet.no/prognett-ssf/Documents/1253977852390 (11.10.2016).

REYMERT P.K., 2013: Ny-Ålesund – the world’s northernmost mining town, available on-line: http://www.sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/Trykksaker/NY_Aalesund_hefte_ENG_oppslag.pdf (11.10.2016).

STORTING, 2009: Svalbard. Report No22 (2008–2009) to the Storting, Oslo, available online: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/meld.-st.-22-2008-2009/id554877/sec1 (11.10.2016).

Svalbard Environment Protection Act. Act of 15 June 2001 No.79 Relating to the Protection of the Environment in Svalbard, Oslo 2001, available on-line: https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/svalbard-environmental-protection-act/id173945/ (12.10.2016).

SZUPRYCZYŃSKI J., 2011: Druga wojna światowa na Svalbardzie, „Przegląd Geograficzny”, tom 83, nr 4, s. 483–506.

Treaty between Norway, The United States of America, Denmark, France, Italy, Japan, the Netherlands, Great Britain and Ireland and the British overseas Dominions and Sweden concerning Spitsbergen signed in Paris 9th February 1920, available on-line: http://sysselmannen.no/Documents/Sysselmannen_dok/English/Legacy/The_Svalbard_Treaty_9ssFy.pdf (18/10/2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.2.181
Data publikacji: 2018-09-17 14:22:22
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 14:11:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 541
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 243

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agnieszka Joanna Legutko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.